Handikappråd

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Verksamhetsutvecklare

Lena Ryen

Telefon: 0247-803 77

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Två personer i rullstol sportar tillsammans i en idrottshall. Parasport, tidigare handikappidrott, är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning.

I handikapprådet sitter representanter från kommunstyrelsen och från de olika handikappföreningarna.

Varje organisation som svarar upp mot nedanstående har rätt att utse en ledamot och en ersättare i handikapprådet: 

  • Riksorganisation för personer med funktionshinder som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen.
  • Ungdomsförbund till riksorganisation för personer med funktionshinder och föräldraföreningar för barn med funktionshinder. Det krävs att verksamhet finns på regional nivå som inkluderar kommunen.

Kommunstyrelsen utser fem politiska ledamöter och fem ersättare och Region Dalarna utser en ledamot.

Handikapprådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör utses bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna för handikapporganisationerna.

Anteckningar

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-13