Årsredovisning

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året.

Årsredovisningen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i bolagsform (Leksand Vatten AB och Leksandsbostäder AB).

Årsredovisningen är inriktad på övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska  och verksamhetsmässiga aspekterna på kommunens verksamhet under året. Den produceras av ekonomi- och kommunikationsavdelningen.

Sammanställning över utfallet för 2018 (mkr)

Förvaltningsledning och politik 37,6
Verksamhetsstöd 60,4
Lärande och stöd 402,7
Vård och omsorg 279,7
Samhällsutveckling 59,4
Övrigt -12,4
Avskrivningar 38,2
Pensioner och övriga personalkostnader 25,1
Skatteintäkter -877
Finansnetto -3,9
ÅRETS RESULTAT -9,8

 

Sidan uppdaterad: 2019-05-29