Årsredovisning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året.

Årsredovisningen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i bolagsform (Leksand Vatten AB och Leksandsbostäder AB).

Årsredovisningen är inriktad på övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska  och verksamhetsmässiga aspekterna på kommunens verksamhet under året. Den produceras av ekonomi- och kommunikationsavdelningen.

Sammanställning över utfallet för 2019 (mkr)

Förvaltningsledning och politik 36,5
Verksamhetsstöd 64,3
Lärande och stöd 415,1
Vård och omsorg 282,7
Samhällsutveckling 54,3
Övrigt -6,6
Avskrivningar 39,3
Pensioner och övriga personalkostnader 12,2
Skatteintäkter -904,3
Finansnetto -3,0
ÅRETS RESULTAT +9,2

 

Sidan uppdaterad: 2020-10-23