Budget

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Ekonomichef

Lars Bäcksholm

Telefon: 0247-803 38

E-postadress:

Besöksadress: Faluvägen 12, 79330 Leksand

Bild på Lars Bäcksholm

Varje år bestämmer kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas. Fördelningen av pengar görs i en budget.

Under våren lämnar kommunens fyra sektorer budgetförslag, som sammanställs av ekonomiavdelningen till förvaltningens budgetförslag. Förslaget lämnas till den politiska organisationen i början på sommaren. I oktober fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten.

Kommunens totala ursprungliga nettobudget för 2018 är 869 miljoner kronor (mkr) och skatteintäkterna uppgår till 877 mkr. Budgetens fördelning:

Sektor Miljoner kronor
Lärande och stöd 367
Vård och omsorg 270
Samhällsutveckling 60
Verksamhetsstöd 43
Politik och kommunledning 28
Avskrivningar 48
Pensionskostnader och löneökningar 52

Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2018 uppgick till 7,8 mkr. Efter beslut under året om tillskott till Lärande och stöd på 13 mkr uppgår det budgeterade resultatet till 3,9 mkr, resterande finansierades genom omdisponeringar.

Resultatet motsvarar ett överskott på 0,4 procent av skatter och bidrag. Kommunens mål är 2,0 procent över budgetperioden 2016-2020.

Sidan uppdaterad: 2019-03-25