Budget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Varje år bestämmer kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas. Fördelningen av pengar görs i en budget.

Under våren lämnar kommunens fyra sektorer budgetförslag, som sammanställs av ekonomiavdelningen till förvaltningens budgetförslag. Förslaget lämnas till den politiska organisationen i början på sommaren. I oktober fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten.

Kommunens totala nettobudget för 2020 är 948 miljoner kronor (mkr) och skatteintäkterna (inklusive finansnetto) uppgår till 936 mkr. Budgetens fördelning:

Sektor Miljoner kronor
Lärande och stöd 418
Vård och omsorg 285
Samhällsutveckling 59
Verksamhetsstöd 71
Politik och kommunledning 31
Avskrivningar 42
Pensionskostnader och löneökningar 41

Det budgeterade resultatet för 2020 är -11,6 mkr.

Resultatet motsvarar ett underskott på -0,8 procent av skatter och bidrag för budgetperioden 2018-2022. Kommunens mål är 2,0 procent över perioden 2018-2022.

Sidan uppdaterad: 2019-11-08