Skicka faktura till Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fakturafrågor

Ekonomiavdelningen

E-postadress:

Information och uppgifter för hur du skickar fakturor till Leksands kommun.

Ny lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 börjar Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Detta innefattar även direktupphandlingar.

Offentliga upphandlingar som påbörjats före lagen träder i kraft omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Observera att PDF är inte ett godkänt format.

Vi vill även uppmana er som inte direkt omfattas av lagen att skicka e-faktura till oss.

E-faktura till Leksands kommun

E-fakturastandard

Leksands kommun tar i dag emot e-fakturor enligt Svefakturastandard samt den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.

Hur skickar man e-fakturor?

 1. Affärs- eller faktureringssystem
  Många leverantörer av affärs- eller faktureringssystem erbjuder integrerade lösningar för att skicka e-fakturor. Kontakta din affärssystemsleverantör för mer information.
 2. Virtuell skrivare
  Virtuella skrivare som skapar e-fakturor direkt från leverantörens affärs- eller fakturasystem erbjuds av banker och flera andra leverantörer. Den virtuella skrivaren består av en programvara som omformar den vanliga fakturan till en e-faktura för att sedan distribuera den till mottagaren.
 3. Fakturaportal
  Leverantör som skickar ett mindre antal fakturor kan på ett enkelt sätt ansluta sig till någon av de fakturaportaler som tillhandahålls av olika leverantörer. Fakturauppgifterna registreras direkt på internet. Kommunen är ansluten till en fakturaportal där ni som leverantörer kan skicka upp till 25 fakturor per månad kostnadsfritt. Se information om fakturaportalen längre ned på sidan.

Fakturainformation och bilagor

Innehållet i e-fakturan ska motsvara den information som normalt finns på en vanlig faktura. Läs mer om vad fakturan ska innehålla under rubriken Fakturainformation längre ned på sidan.

Även bilagor kan bifogas e-fakturan. Om du har behov av att skicka bilagor för att din faktura ska bli komplett är det viktigt att du kontrollerar med din e-fakturaleverantör att de har stöd för detta.

Beställande enhet - fakturareferens

E-fakturan ska alltid innehålla en fakturareferens (beställande enhet) enligt kommunens anvisning.

Hur kommer man igång?

Ta kontakt med din affärssystemsleverantör, bank eller någon av de företag som tillhandahåller lösningar för e-fakturor.

Du kan också kontakta Ekonomiavdelningen om du har frågor eller funderingar om hur man kommer igång med att skicka e-fakturor till Leksands kommun.

Gratis fakturaportal

Om ni inte har ett affärssystem eller annan lösning som möjliggör att skicka e-faktura, kan ni utan kostnad använda vår fakturaportal. Där registrerar ni och skickar in fakturor kostnadsfritt till oss (upp till 25 stycken per månad).

Fakturaportalen

Kom igång!

För att börja skicka fakturor till Leksands kommun via Fakturaportalen, gör så här:

 1. Registrera ert bolag här.
 2. Bekräfta registreringen genom att svara på ett aktiveringsmail som skickas till dig.
 3. Logga in här.
 4. Vid första inloggningstillfället behöver ni ange "Medlems betalningsinformation". Gå till Inställningar/Skicka/Medlems betalningsinformation
 5. Registrera fakturan

Lathund

Under Relaterad information längst ned på sidan finns en mer detaljerad lathund för att komma igång med att skicka fakturor via Fakturaportalen.

Medlemsnivåer och priser

Om du fakturerar högst 25 fakturor per månad är medlemskapet helt gratis. Det medlemskapet heter "Free". Du väljer medlemsnivå vid registrering.

Det finns även andra nivåer av medlemskap som är avgiftsbelagda (Basic, Plus och Premium). Läs mer om vad dessa nivåer innebär på Fakturaportalens hemsida. Där kan du även läsa om vilka övriga tjänster Fakturaportalen erbjuder (till exempel att ta emot e-fakturor).

Fakturainformation

Ange alltid referens på fakturor

Observera att vid all fakturering till Leksands kommun ska referenskoder, så kallade Beställande enheter, anges.

Beställande enheter Leksands kommun

Övrig fakturainformation

Fakturan ska innehålla följande information:

Referens på fakturan

Vid beställning av varor eller tjänster skall beställaren uppge fakturaadress och fakturareferens (beställande enhet) samt namn på beställaren. I de fall beställaren inte kan uppge dessa uppgifter har leverantören rätt att avvisa beställningen.

Aktuell lista på Beställande enhet hittar i länken ovan.

Övrig fakturainformation

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer (VATnr)
 • Vid omvänd skattskyldighet och utlandsfakturering ska även köparens momsregistreringsnummer anges (SE212000216301)
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Tydlig specifikation av vad fakturan avser (mängd och art)
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp (specificerad per skattesats)
 • Plusgiro-, bankgironummer eller bankkonto inklusive clearingnummer

Fakturaadress

Leksands kommun
Fakturaenheten
793 80 Leksand

30 dagars betalningstid

Kommunen tillämpar generellt 30 dagars betalningstid. Eventuella dröjsmålsräntor eller andra avgifter beräknas från fakturans ankomst till kommunen.

Leksands kommun godkänner inga faktureringsavgifter.

Bilagor

Eventuella bilagor och specifikationer ska bifogas med fakturan.

Frågor

Kontakta gärna Ekonomiavdelningen om du har frågor kring fakturering till Leksands kommun. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss" överst på sidan.

Sidan uppdaterad: 2023-08-21