Skattesats

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten.

Skatt och skattesats

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten som är den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad. Skatten består av olika delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt för vissa inkomstnivåer även skatt till staten.

Skatt till Leksands kommun

Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. Leksands kommuns skattesats uppgår inkomstår 2018 till 21,82 kronor per hundralapp, det vill säga 21,82 procent av leksandsbons beskattningsbara inkomst.

Skatt till landstinget

Landstingsskatten i Dalarna uppgår inkomståret 2018 till 11,63 kronor per hundralapp eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Sidan uppdaterad: 2019-03-25