Kartor

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

På den digitala kommunkartan kan du själv välja vad du vill se. Där finns till exempel våra skolor, detaljplaner, vandringsleder och skidspår markerade.

Kartor vid bygglov

När du ansöker om bygglov ska du skicka med en karta, så kallad situationsplan, över din tomt. Kommunens samhällsbyggnadsavdelning kan hjälpa dig att ta fram en sådan karta. Kartan ingår i bygglovsavgiften. Gör du en nyetablering på en obebyggd fastighet eller har osäkra fastighetsgränser kan du behöva en nybyggnadskarta. Läs mer om nybyggnadskarta här.

Kartor över fastighetsgränser med mera

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetskartan. Den visar bland annat byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser. Lantmäteriet kan också hjälpa dig om du till exempel behöver tätortskarta, vägkarta eller terrängkarta.

Lantmäteriets hemsida

Kartor för besökare och turister

Hos turistbyrån, Leksand Tourist Information, finns flera olika kartor för turister och besökare.

Leksand Tourist Information

Sidan uppdaterad: 2019-04-30