Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Regler och styrande dokument

Vision 2025 och översiktsplanen är två av flera viktiga planer och styrdokument som gäller i Leksands kommun. Här samlar vi information om kommunens styrning på olika områden.