Chatt om detaljplanen för Rosen Västra, Edshult 1:36

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Föreslagen detaljplan för Rosen västra

Onsdagen den 14 september har du möjlighet att chatta med oss om detaljplanen för Rosen västra med ansvariga politiker och tjänstemän. Du kan ställa frågor i vår chatt under hela dagen, men chatten bemannas och frågorna besvaras mellan klockan 18.00-19.30.

Chatten bemannas av: Sektorchef Åke Sjöberg, stadsarkitekt Anna Ograhn, planarkitekterna Jacob Blomkvist och Sara Zettergren Udd samt Sebastian Larsson (M) som är ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

Planområdet är beläget öster om Leksandsbrons södra brofäste. Området omges i väster av Insjövägen och en grusad gångväg, i norr av Österdalälven, i öster av småbåtshamn, samt butiks- och lagerlokaler. Söder om planområdet finns Övermo gård och bostadshus.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus och komplementbyggnader. Förslaget möjliggör byggnationer i 1-3 våningar. 

Särskild hänsyn har tagits till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo gård mot Noret och norra älvstranden. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Läs mer om förslaget till detaljplanen för Rosen Västra, Edshult 1:36

Sidan uppdaterad: 2022-09-14