Medborgarnas förslagslåda

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Medborgarnas förslagslåda

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands kommun behöver behandla dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Behandling av ditt namn och din folkbokföringsadress utförs enligt artikel 6.1c (kommunallagen artikel 5 § 23). Uppgifterna används för att kontrollera att du är folkbokförd inom Leksands kommun. Det är frivilligt att ange telefonnummer och e-postadress och det underlättar för partierna om de vill kontakta dig. Dina uppgifter kommer att bevaras för arkivsyften. Dina personuppgifter kommer inte att delas utanför organisationen förutom vid begäran enligt offentlighetsprincipen och till ett personuppgiftsbiträde vid teknisk behandling. Du har rätt att enligt GDPR begära; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Du som är bosatt i Leksands kommun har möjlighet att påverka den politik som förs i kommunen. I Medborgarnas förslagslåda kan du lämna egna förslag på förändringar inom kommunens verksamhetsområden.

Förslagen skickas därefter vidare till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Om något parti gillar ditt förslag har de möjlighet att driva frågan vidare. Du kan själv ta kontakt med partiernas representanter i kommunfullmäktige om du har frågor som rör ditt förslag.

Förslaget blir offentligt

Ditt förslag registreras i kommunens diarium, där varje medborgare har möjlighet att ta del av det.

Sidan uppdaterad: 2020-09-25