Medborgarnas förslagslåda

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Medborgarnas förslagslåda

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Du som är bosatt i Leksands kommun har möjlighet att påverka den politik som förs i kommunen. I Medborgarnas förslagslåda kan du lämna egna förslag på förändringar inom kommunens verksamhetsområden. Förslag som sedan lämnas till de politiska partierna.

Tanken med medborgarnas förslagslåda är att det ska bli enklare för medborgarna att lämna egna förslag till direkt till politikerna. Medborgarnas förslagslåda har ersatt möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Ditt förslag kan handla om vad som helst som kommunen kan besluta om. Tänk på att det bör handla om ett konkret förslag på något som kan förändras. Om det du vill framgöra snarare handlar om att lämna synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter kan du istället använda vår tjänst Tyck till.

Du lämnar ditt förslag genom att använda det digitala formuläret. Du har möjlighet att bifoga filer på max 4 mb, om du till exempel har bilder som förklaring eller har skrivit ditt förslag i en annan form. Godkända filformat är jpg, png, pdf, xls, xlsx, doc och docx.

Förslagen skickas därefter vidare till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Om något parti gillar ditt förslag har de möjlighet att driva frågan vidare. Du kan själv ta kontakt med partiernas representanter i kommunfullmäktige om du har frågor som rör ditt förslag.

Vill du inte använda formuläret här på hemsidan finns det möjlighet att lämna in ditt förslag fysiskt i kommunhuset kundtjänst. Där finns en mall tillgänglig med fält motsvarande formulärets. Du kan också ladda ner blanketten för egen utskrift och skicka till Leksands kommun per post.

Blankett för egen utskrift - medborgarnas förslagslåda

Förslaget blir offentligt

Ditt förslag registreras i kommunens diarium, där varje medborgare har möjlighet att ta del av det.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter och/eller klagomål på kommunens verksamheter kan du lämna dem här.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07