Synpunkter och klagomål (Tyck till)

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Synpunkter och klagomål

Kontakt

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Här kan du som medborgare och brukare lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter. Genom att tycka till hjälper du oss att förbättra verksamheten.

Dina synpunkter skickas till ansvarig chef som kontaktar dig om du vill. Du kan välja att vara anonym, men då kan du naturligtvis inte få något svar. Alla synpunkter och klagomål hanteras enligt kommunens administrativa rutiner.

Redovisning av synpunkter och klagomål

Här redovisas svar på synpunkter och klagomål per kvartal och sektor.


Felanmälan gör du på annan plats

Gäller ditt ärende en felanmälan av till exempel gator, vägar eller belysning hänvisas du till sidan Felanmälan. Se relaterad information.

Olägenhet och störning

Om du upplever olägenhet eller störning från något i omgivningen bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen. Hjälper inte det kan miljöenheten utreda frågan. Se relaterad information.

Anmälan om misstänkt matförgiftning

Kontakta miljöenheten omgående om du misstänker att du blivit sjuk eller fått en allergisk reaktion av mat som du ätit på restaurang eller handlat i en butik. Se relaterad information.

Medborgarnas förslagslåda

Du som är bosatt i Leksands kommun har möjlighet att påverka den politik som förs i kommunen. I Medborgarnas förslagslåda kan du lämna egna förslag på förändringar inom kommunens verksamhetsområden. Se relaterad information.

Sidan uppdaterad: 2023-10-13