Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunsekreterare

Björn Arrias

Telefon: 0247-800 80

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Här hittar du kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka innan respektive möte.

2020-06-17

2020-03-09

2020-02-10 (extra sammanträde)

2020-01-27

2019-12-09

2019-11-04

Ärende 4 - Vill du ta del av underlag i form av plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande kan du kontakta Leksands kommun på 0247-800 00 eller kommun@leksand.se

2019-09-24

2019-08-26

 

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och kan följas på plats eller via webb-tv.

Sidan uppdaterad: 2020-04-01