Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunsekreterare

Lotta Arnesson

Telefon: 0247-801 98

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Här hittar du tillkännagivande samt kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges möten och kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka innan respektive möte.

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-09-26

Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2022-09-26

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-06-27

Kallelse och handlingar KF 2022-06-27 inkl. rättelse valärende

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-05-09

Kallelse och handlingar till KF 2022-05-09

Tillkommande handlingar (KF 2022-05-09)

Revisionsberättelse 2021 Leksands kommun inkl verksamhetsredogörelse, ärende 3 och 5

Revisionsberättelse 2021Språktolknämnden, ärende 3 och 5

Språktolknämnden i Dalarna Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021 - ärende 4

DVA Revisionsberättelse 2021 - Ärende 8

DVA Granskningsrapport 2021 - Ärende 8  

Revisionsberättelse 2021 Brandkåren norra Dalarna - Ärende 3 och 9

Granskning av bokslut och årsredovisning Brandkåren norra Dalarna - Ärende 9 

Tillägg till kallelsen (KF 2022-05-09)

Nytt ärende - Motion angående inventering av ödehus

 

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-03-28

Kallelse och handlingar till KF 2022-03-28

Tillkommande handlingar KF 2022-02-14

Tillkommande handlingar ärende 12

Tillkännagivande 2022-02-14

Kallelse och handlingar till KF 2022-02-14

Tillkännagivande 2021-11-29

Kallelse och handlingar till KF 2021-11-29

Tillkommande handlingar

Ärende 9 -  Vänsterpartiets förslag till budget 2022

Ärende 11 - Förslag till arvodesreglemente

Motion - Vänsterpartiets motion om enskilda vägar

Underrättelse om inställt sammanträde med kommunfullmäktige 2021-10-18

Tillkännagivande 2021-09-20

Kallelse och handlingar till KF 2021-09-20

Tillkännagivande 2021-06-07

Kallelse och handlingar KF 2021-06-07

 

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och kan följas på plats eller via webb-tv.

Sidan uppdaterad: 2022-08-12