Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar du tillkännagivande samt kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges möten och kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka innan respektive möte.

2021-06-16

2021-05-11

2021-04-12

2021-03-08

2021-01-25

Tillkommande handlingar: Protokollsutdrag AU

2020-12-07

2020-11-07

2020-10-26

Tillkommande handling: Alliansens budgetförslag

2020-09-29

2020-09-18

2020-08-31

2020-08-17

2020-06-17

2020-03-09

2020-02-10 (extra sammanträde)

2020-01-27

2019-12-09

2019-11-04

Ärende 4 - Vill du ta del av underlag i form av plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande kan du kontakta Leksands kommun på 0247-800 00 eller kommun@leksand.se

2019-09-24

2019-08-26

 

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och kan följas på plats eller via webb-tv.

Sidan uppdaterad: 2021-06-08