Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunsekreterare

Lotta Arnesson

Telefon: 0247-801 98

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Här hittar du tillkännagivande samt kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges möten och kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka innan respektive möte.

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2023-05-22

Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2023-05-22

Tillkommande ärende (KF 2023-05-22)

Bilaga - Motion om förmånscyklar till kommunens anställda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2023-02-13

Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2023-02-13

Tillkommande ärenden

  • Information om bokslut 2022 – muntlig information av ekonomichef
  • Motion om revidering av detaljplan för Limsjöänget 

Bilaga - Motion om revidering av detaljplan för Limsjöänget

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-12-15

Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2022-12-15

Tillägg ärende 3 - utdrag ur KS-protokoll § 171

Tillägg ärende 4 - utdrag ur KS-protokoll § 172

Tillägg ärende 5 - utdrag ur KS-protokoll § 179

Tillkommande ärenden

Granskning av grundskolans ledningsfunktion

Missiv - Granskning av grundskolans ledning

Granskning från KPMG av grundskolans ledningsfunktionrektors uppdrag

Granskning av ekonomisk hushållning och finansiella risker.

Missiv - KPMGs Granskning av god ekonomisk hushållning

Granskning - Långsiktig finansiell planering 2022

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-11-28

Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2022-11-28

Tillkommande handlingar KF 2022-11-28

Motion från Vänsterpartiet gällande enskilda vägar

Motion - uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-10-17

Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2022-10-17

Tillkommande handlingar kommunfullmäktige 2022-10-17

Ärende 8 - kompletterande handlingar

Tjänsteutlåtande - Nytt avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026
Beslut KS Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026
Tjänsteskrivelse Region Dalarna nytt RSS-avtal 2023-2026

Tillkommande ärenden och handlingar kommunfullmäktige 2022-10-17

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige
Motion om uppdatering av miljöpolicy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-09-26

Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2022-09-26

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-06-27

Kallelse och handlingar KF 2022-06-27 inkl. rättelse valärende

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-05-09

Kallelse och handlingar till KF 2022-05-09

Tillkommande handlingar (KF 2022-05-09)

Revisionsberättelse 2021 Leksands kommun inkl verksamhetsredogörelse, ärende 3 och 5

Revisionsberättelse 2021Språktolknämnden, ärende 3 och 5

Språktolknämnden i Dalarna Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021 - ärende 4

DVA Revisionsberättelse 2021 - Ärende 8

DVA Granskningsrapport 2021 - Ärende 8  

Revisionsberättelse 2021 Brandkåren norra Dalarna - Ärende 3 och 9

Granskning av bokslut och årsredovisning Brandkåren norra Dalarna - Ärende 9 

Tillägg till kallelsen (KF 2022-05-09)

Nytt ärende - Motion angående inventering av ödehus

 

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2022-03-28

Kallelse och handlingar till KF 2022-03-28

Tillkommande handlingar KF 2022-02-14

Tillkommande handlingar ärende 12

Tillkännagivande 2022-02-14

Kallelse och handlingar till KF 2022-02-14

Tillkännagivande 2021-11-29

Kallelse och handlingar till KF 2021-11-29

Tillkommande handlingar

Ärende 9 -  Vänsterpartiets förslag till budget 2022

Ärende 11 - Förslag till arvodesreglemente

Motion - Vänsterpartiets motion om enskilda vägar

Underrättelse om inställt sammanträde med kommunfullmäktige 2021-10-18

Tillkännagivande 2021-09-20

Kallelse och handlingar till KF 2021-09-20

Tillkännagivande 2021-06-07

Kallelse och handlingar KF 2021-06-07

 

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och kan följas på plats eller via webb-tv.

Sidan uppdaterad: 2023-05-08