Sammanträdesdatum 2021

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, nämnder och utskott år 2021. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Kommunfullmäktige

Kallelse och handlingar
Kommunfullmäktiges ledamöter
Mötesdag: måndagar kl. 18.30

 • 15 februari 
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 20 september
 • 18 oktober (Inställt)
 • 29 november 

Kommunstyrelsen

Kallelse och handlingar
Kommunstyrelsens ledamöter
Mötesdag: måndagar kl. 13.00

 • 25 januari
 • 8 mars
 • 12 april 
 • 11 maj (tis)
 • 16 juni (ons)
 • 30 augusti
 • 27 september 
 • 25 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Allmänna utskottet

Ledamöter
Mötesdagar: måndagar eller tisdagar kl. 13.00

 • 18 Januari (mån)
 • 16 februari (tis)
 • 22 mars (mån)
 • 19 april (mån) 
 • 17 maj (mån) 
 • 16 augusti (mån)
 • 6 september (mån)
 • 11 oktober (mån)
 • 9 november (tid)

Samhällsbyggnadsutskottet

Ledamöter
Mötesdag: torsdagar kl. 13.00

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 1 juli
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 •  9 december

Socialutskottet

Ledamöter
Mötesdagar: tisdagar, alternativt måndagar eller onsdagar kl. 13.00

 • 8 februari (måndag)
 • 2 mars 
 • 6 april
 • 12 maj (onsdag)
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 15 december (onsdag)

Utbildningsutskottet

Ledamöter
Mötesdag: måndagar alternativt tisdagar kl. 8.30 

 • 26 Januari (tis)
 • 22 februari
 • 23 mars (tis)
 • 20 april (tis)
 • 24 maj
 • 7 september (tis)
 • 4 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Individnämnden

Ledamöter
Mötesdag: tisdagar kl. 9.00

 • 19 Januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 7 april (ons)
 • 4 maj
 • 1 och 15 juni
 • 17 augusti
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 och 30 november
 • 14 december

Jävsnämnden

Ledamöter
Mötesdag: torsdagar kl. 9.00

 •  21 januari
 •  18 februari
 •  18 mars
 •  22 april
 •  27 maj
 •  1 juli
 •  26 augusti
 •  23 september
 •  21 oktober
 •  18 november
 •  9 december

Valnämnden

Ledamöter
Inga möten planerade under år 2021.

Gemensam nämnd för vuxenutbildningen

Ledamöter

Mötesdag: torsdagar kl. 13.30

 • 18 februari
 • 15 april
 • 17 juni
 • 23 september
 • 9 december

Sidan uppdaterad: 2021-12-17