Sammanträdesdatum 2022

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, nämnder och utskott år 2022. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Kommunfullmäktige

Kallelse och handlingar
Kommunfullmäktiges ledamöter
Mötesdag: måndagar kl. 18.30

 •  14 februari 
 •  28 mars
 •  9 maj
 •  27 juni
 •  26 september
 •  17 oktober 
 •  28 november 

Kommunstyrelsen

Kallelse och handlingar
Kommunstyrelsens ledamöter
Mötesdag: måndagar kl. 13.00

 • 24 januari
 •   7 mars
 • 11 april 
 • 16 maj
 • 14 juni (tis)
 •   5 september 
 •   3 oktober
 •   7 november
 •   5 december

Allmänna utskottet

Ledamöter
Mötesdagar: måndagar kl. 13.00

 • 10 januari 
 • 14 februari
 • 21 mars 
 • 19 april  (tisdag)
 • 23 maj 
 • 15 augusti 
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november 

Samhällsbyggnadsutskottet

Ledamöter
Mötesdag: torsdagar kl. 13.00

 •  20 januari
 •  17 februari
 •  24 mars
 •  21 april
 •  25 maj Heldag
 •  30 juni
 •  25 augusti
 •  15 september
 •  13 oktober Heldag
 •  17 november
 •   8  december

Socialutskottet

Ledamöter
Mötesdagar: tisdagar, kl. 13.00

 •  8 februari 
 •  8 mars 
 •  12 april
 •  10 maj
 •  7 juni
 •  30 augusti
 •  20 september
 •  18 oktober
 •  15 november
 •  13 december

Utbildningsutskottet

Ledamöter
Mötesdag: måndagar alternativt tisdagar kl. 8.30 

 • 25 januari (tis)
 • 21 februari
 • 29 mars (tis)
 • 26 april
 • 30 maj
 • 6 september (tis)
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Individnämnden

Ledamöter
Mötesdag: tisdagar kl. 9.00

 •  18 januari
 •  1 februari
 •  8 mars
 •  5 april
 •  3 och 31 maj
 •  14 juni
 •  23 augusti
 •  13 september
 •  11 oktober
 •  8 november
 •  6 och 20 december

Jävsnämnden

Ledamöter
Mötesdag: torsdagar kl. 9.00

 •   20 januari
 •   17 februari
 •   24 mars
 •   21 april
 •   24 maj (tis)
 •   30 juni
 •   26 augusti
 •   15 september
 •   12 oktober (ons)
 •   17 november
 •   8 december

Valnämnden

Ledamöter
Mötesdagar måndagar/tisdagar kl. 14.30

 • 21 mars (mån)
 • 25 april (mån) kl 8.30
 • 16 augusti (tis)
 • 10 oktober (mån)

VIA-nämnden Leksand-Rättvik

Ledamöter

Mötesdag: torsdagar kl. 13.30

 • 17 februari
 • 28 april
 • 16 juni
 • 4 juli
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 8 december

Sidan uppdaterad: 2022-07-12