Sammanträdesdatum 2023

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, nämnder och utskott år 2023. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Sidan uppdateras vartefter beslut om sammanträdesdatum tas i de olika organen.

Kommunfullmäktige

Kallelse och handlingar
Kommunfullmäktiges ledamöter
Mötesdag: Måndagar kl. 18.30

 •  13 februari
 •  22 maj
 •  26 juni
 •  25 september
 •  6  november
 • 11 december

Kommunstyrelsen

Kallelse och handlingar
Kommunstyrelsens ledamöter
Mötesdag: Måndagar eller onsdagar kl. 13.00

 •  30 januari
 •  6 mars
 •  3 april 
 •  8 maj
 •  14 juni (ons)
 •  11 september 
 •  18 oktober (ons)
 •  27 november

Allmänna utskottet

Ledamöter
Mötesdagar: Måndagar eller tisdagar kl. 13.00

 • 16 januari (mån)
 • 14 februari (tis)
 • 20 mars (mån)
 • 18 april (tis)
 • 29 maj (mån)
 • 21 augusti (mån)
 • 26 september (tis)
 • 7 november (tis)
 • 12 december (tis)

Samhällsbyggnadsutskottet

Ledamöter
Mötesdag: Torsdagar kl. 13.00

 •   19 januari
 •   16 februari
 •   23 mars
 •   20 april
 •   25 maj 
 •   29 juni
 •   31 augusti
 •  28 september
 •  9 november
 •  14 december

Socialutskottet

Ledamöter
Mötesdagar: Tisdagar kl. 13.00

 •  7 februari 
 •  8 mars (ons)
 •  11 april
 •  9 maj
 •  7 juni (ons)
 •  29 augusti
 •  19 september
 •  17 oktober
 •  14 november
 •  13 december (ons)

Utbildningsutskottet

Ledamöter
Mötesdag: Tisdagar kl. 8.30

 • 24 januari
 • 20 februari (mån)
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 5 september 
 • 3 oktober
 • 13 november (mån)
 • 11 december (mån)

Individnämnden

Ledamöter
Mötesdag: tisdagar kl. 9.00

 •  17 januari
 •  31 januari
 •  7 mars
 •  4 april
 •  3 maj (ons)
 •  31 maj
 •  20 juni
 •  22 augusti
 •  12 september
 •  10 oktober
 •  7 november
 •  5 och 19 december

Jävsnämnden

Ledamöter
Mötesdag: 

 •    januari
 •    februari
 •    mars
 •    april
 •    maj (tis)
 •    juni
 •    augusti
 •    september
 •    oktober (ons)
 •    november
 •   december

VIA-nämnden Leksand-Rättvik

Ledamöter

Mötesdag: 

 •  februari
 •  april
 •  juni
 •  juli
 •  september
 •  oktober
 •  december

Sidan uppdaterad: 2022-11-24