Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Val till Europaparlamentet 2019

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Information om vallokaler och förtidsröstningslokaler samt svar på andra vanliga frågor hittar du här.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

- 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller

-  är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Förtidsröstning

Du röstar i första hand i din vallokal på valdagen. Du kan också före eller under valdagen rösta i de röstningslokaler för förtidsröstning som kommunerna runt om i Sverige har inrättat.

Från och med den 8 maj fram till valdagen den 26 maj går det att förtidsrösta. I Leksands kommun finns det varje dag som förtidsröstningen pågår möjlighet att rösta i någon lokal för förtidsröstning. 

Om du har rätt att rösta kommer du automatiskt att få hem ett röstkort från Valmyndigheten. Röstkorten skickas ut i början av maj månad.

För att förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och legitimation.

Dubblettröstkort

Om du behöver ett nytt röstkort går det bra att besöka kundtjänsten i kommunhuset. Kundtjänst har möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort till dig från dess att förtidsröstningen startat.

Röstningslokaler för förtidsröstning

Klicka på länken för respektive röstningslokal för mer information om lokalen, bland annat öppettider

Förtidsröstning på valdagen

Kommunhuset är den röstningslokal i Leksands kommun som är öppen på valdagen den 26 maj. Förtidsröstningen avslutas kl. 21.00 när vallokalerna stänger.

Röstning i Djura sockenstuga

Sedan 2013 ingår Djura i valdistriktet Häradsbygden-Heden-Djura med flera. På valdagen finns det möjlighet att rösta i Djura sockenstuga klockan 10-15. Detta utgör en förtidsröstning. Efter avslutad förtidsröstning körs rösterna till ordinarie vallokal.

Röstningen i Djura sockenstuga är i  första hand avsedd för boende i Djura och Rälta med kringliggande byar som har svårt att ta sig till vallokalen i Gärde skola.

Tänk på att du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation när du röstar i Djura, eftersom röstningen i Djura utgör en förtidsröstning.

Budröstning och ambulerande röstmottagare

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till vallokal på valdagen eller till förtidsröstningslokal kan du lämna dina valsedlar genom bud. I kundtjänsten i kommunhuset och på Leksands bibliotek går det från dess att förtidsröstningen startat att hämta budröstningssatser som anhöriga kan hjälpa dig med. 

Ambulerande röstmottagare

Det går också att begära att kommunens ambulerande röstmottagare besöker dig för att ta emot din röst. Även denna möjlighet finns endast för den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till vallokal eller förtidsröstningslokal.

Hör av dig till Leksands kommuns kundtjänst på telefonnummer 0247-80 000 för mer information om röstning med bud och ambulerande röstmottagare. 

Valdagen den 26 maj - Vallokaler

I Leksands kommun finns det nio stycken valdistrikt. För varje valdistrikt finns det en vallokal. På ditt röstkort står det det vilken vallokal du ska rösta i om du väljer att rösta under valdagen. Vallokalerna i Leksands kommun är öppna från kl. 08.00 till kl. 21.00 på valdagen.

Av tabellen nedan framgår vilka valdistrikt som finns i Leksands kommun och vilken vallokal som hör till respektive distrikt. När du klickar på respektive vallokal finns närmare information lokalen och hur du hittar dit.

Leksands-Noret: Kommunhuset (Plenisalen)
Edshuld-Åkerö-Övermo med flera: Edshultsgården (Samlingssalen)
Leksand V: Leksands gymnasium (Skolgatan)
Leksand Ö: Tibble äldreboende (Samlingssalen)
Tällberg med flera: Tällbergs förskola (Matsalen)
Siljansnäs: Siljansnäs församlingshem (Prästgården)
Häradsbygden-Heden-Djura med flera: Gärde skola (Biblioteket)
Insjön Ö: Insjöns skola (Foajén)
Insjön V-Ål-Kilen: Tunsta bystuga 

Övriga frågor

Mer information om valet finns även på Valmyndighetens hemsida.

Om du har andra frågor kan du ta kontakt med kundtjänsten. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakt.

Information på teckenspråk

Sidan uppdaterad: 2019-05-23