Frågor och svar om valet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hur går budröstning till? Vad är en ambulerande röstmottagare? Vem har rösträtt? Här svarar vi på vanliga frågor om valet och delar information på andra språk, teckenspråk och lättläst svenska.

Val till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • svensk medborgare
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Val till region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till valet till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • svensk medborgare och folkbokförd i kommunen, regionen eller
  • medborgare i EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp eller statslös och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen samt är folkbokförd i kommunen och regionen.

Utlandssvenskars rösträtt

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige. Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmäl dig till röstlängden hos Skatteverket

Om du har rätt att rösta kommer du automatiskt att få hem ett röstkort per post från Valmyndigheten. Röstkortet ska finnas i din brevlåda senast den 24 augusti.

Tappat bort ditt röstkort?

Om du behöver ett nytt röstkort går det bra att besöka kundtjänsten i kommunhuset. Kundtjänst har möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort till dig från det att förtidsröstningen startat.

Kundtjänst

Det går att förtidsrösta från och med den 24 augusti fram till valdagen den 11 september. I Leksands kommun finns det varje dag under perioden möjlighet att rösta i någon av våra lokaler för förtidsröstning.

Läs mer om förtidsröstningen

Förtidsröstning

För att få förtidsrösta måste du ha med ditt röstkort och din legitimation.

Röstning i vallokal på valdagen

Det går smidigast att rösta om du har med både röstkort och legitimation till vallokalen, men du behöver alltid ha med dig giltig legitimation.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal på valdagen eller till en förtidsröstningslokal kan du lämna dina valsedlar genom ett bud.

I kundtjänsten i kommunhuset och på Leksands bibliotek går det från dess att förtidsröstningen startat den 24 augusti att hämta budröstningssatser som anhöriga kan hjälpa dig med.

Vi erbjuder också under perioden 24 augusti–11 september ambulerande röstmottagning för väljare som inte har någon som kan hjälpa till med budröstning och som på grund av sjukdom, funktions nedsättning eller ålder inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe. 

Om du vill boka tid för hembesök av våra ambulerande röstmottagare kan du ringa till vår kundtjänst, telefon 0247-800 00 på vardagar, alternativt mejla till val(at)leksand.se.

För att valhemligheten ska bevaras får man bara vara en person i taget vid valsedelstället och bakom valskärmen. Undantag kan göras om man har en funktionsnedsättning och vill ha hjälp av en närstående eller av en röstmottagare.

Övriga frågor

Mer information om valet finns på Valmyndighetens hemsida.

Om du har andra frågor kan du ta kontakt med vår kundtjänst.

Kundtjänst

Information på andra språk, teckenspråk och lätt svenska

På Valmyndighetens webbplats finns information om det svenska valet på andra språk, teckenspråk och lättläst svenska:

Information in languages other than Swedish about how to vote

Information om det svenska valsystemet på teckenspråk

Information om det svenska valet på lättläst svenska

Sidan uppdaterad: 2022-08-04