Logotyp och grafisk profil

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

kommunens logotyp
Leksands kommuns huvudlogotyp mot ljus bakgrund.

Den grafiska profilen visar hur Leksands kommuns logotyp får användas. Den visar också vilka färger och typsnitt som används i material från kommunen. Leksands gymnasium har en egen grafisk profil och några av våra verksamheter har egna logotyper.

Leksands kommuns logotyp är uppbyggd av kommunvapnet och texten Leksands kommun. Logotypen är vårt varumärke och kännetecken och ska alltid finnas med på alla typer av material där Leksands kommun är avsändare.

Leksands kommuns logotyp finns i flera olika varianter och filformat. Här kan du endast ladda ner vår huvudlogotyp för ljus bakgrund (bilden).

Den nedladdningsbara logotypen finns i eps för tryck samt jpg för office och webb. Välj det filformat som passar ditt användningsområde. Om du vill ha en annan variant är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen.

Ladda ner kommunens logotyp:

Huvudlogotypen för ljus bakgrund:

Vem får använda kommunens logotyp?

Leksands kommuns logotyp är i första hand till för kommunen och våra verksamheter. Vi använder den när vi kommunicerar och marknadsför våra tjänster och vår service till dig som bor och verkar här. Leverantörer och samarbetspartners som samarbetar med oss och där kommunen är delfinansiär kan får lov att använda vår logotyp.

Är du osäker på om och hur du får använda kommunens logotyp eller har du sett att kommun logotyp används felaktigt eller i fel sammanhang? Kontakta gärna oss på kommunikationsavdelningen så hjälper vi dig.

Kommunens grafiska manual

Den grafiska manualen visar hur Leksands kommuns logotyp får användas. Den beskriver också vilka färger och typsnitt som används i material från kommunen.

Kommunens grafiska manual

Bättre genomslagskraft

Den grafiska profilen är en viktig del i arbetet med att stärka kommunens varumärke. Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig bild av kommunen. Profilen hjälper kommunen att vara konsekvent, vilket ger budskapet bättre genomslagskraft. Den hjälper också mottagaren att känna igen sig och minnas att just Leksands kommun är avsändare.

Förstärker budskapet

Den grafiska profilen ska hjälpa till att ge ett professionellt intryck och förstärka budskapet på ett positivt sätt. Den gör också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver "uppfinna hjulet" på nytt varje gång exempelvis en trycksak ska produceras.

Grafiska manual för Leksands gymnasium

Leksands gymnasium är en konkurrensutsatt verksamhet som behöver synas. För att stärka varumärket har gymnasiet en egen grafisk profil. Leksands gymnasium ska samprofileras med Leksands kommun i all extern kommunikation. Gymnasiets grafiska manual visar hur den grafiska profilen ska användas.

Gymnasiets grafiska manual

Ladda ner gymnasiets logotyp

Gymnasiets logotyp finns i flera olika varianter. Här kan du ladda ner huvudlogotypen för ljus bakgrund. Om du vill ha en annan variant är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen.

Sidan uppdaterad: 2020-07-06