Anslagstavla, officiell

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunsekreterare

Björn Arrias

Telefon: 0247-800 80

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages. 

Anslag om inställt sammanträde den 19 oktober 2020

Handlingar till fullmäktiges sammanträden

Årskalender för fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här visar vi del av protokollets förstasida. Det är vårt sätt att på anslagstavlan tillkännage att ett protokoll har justerats.

När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget satts upp och var protokollet förvaras.

Kommunstyrelsen 2020-10-26

Samhällsbyggnad 2020-10-22

Jävsnämnden 2020-10-22

Utskottet för vård och omsorg 2020-10-20

Individnämnden omedelbart justerade paragrafer 2020-10-21

Allmänna utskottet 2020-10-12

Utskottet lärande och stöd 2020-10-05

Individnämnden 2020-10-06

Kommunstyrelsen 2020-09-29

Gemensam nämnd för hjälpmedel 2020-10-01

Gemensam nämnd för vuxenutbildning 2020-09-22

Kommunfullmäktige 2020-09-21

Språktolknämnden 2020-09-17

Utskottet för vård och omsorg 2020-09-15

Kommunstyrelsen 2020-09-18

 

Protokoll från sammanträden

Du kan ta del av justerade protokoll från kommunens olika politiska organ.

Justerade protokoll

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra.

Kungörelse - Flyttning av fordon

Årsredovisning 2019 Leksands kommun

Årsredovisning 2019 Leksandsbostäder AB

Årsredovisning 2019 Leksand Vatten AB

Underrättelse om granskning om förslag till detaljplan för Torget, Noret 61:1. 

Information om överförmyndaren

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad: 2020-10-26