Anslagstavla, officiell

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages. 

Tillkännagivande och handlingar till fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här tillkännager vi att protokollet är justerat. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget sattes upp och var protokollet förvaras. Markera mötet för önskat tillkännagivande.

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-30
Datum då anslaget tas ned 2021-10-22
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-09
Datum då anslaget tas ned 2021-11-01
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-14
Datum då anslaget tas ned 2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-29
Datum då anslaget tas ned 2021-10-21
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-01
Datum då anslaget tas ned 2021-09-23
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-08
Datum då anslaget tas ned 2021-10-30
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-08
Datum då anslaget tas ned 2021-10-30
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-02
Datum då anslaget tas ned 2021-06-24
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

 

Gemensamma nämnder

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-30
Datum då anslaget tas ned 2021-10-22
Förvaringsplats för protokollet - Vuxenutbildningen

 

 

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2021-09-16

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra.

Kallelse årsstämma Leksandsbostäder AB 2021-06-02


Kungörelse om samråd för förslag till detaljplan för Lummerhöjden

Information om överförmyndaren

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad: 2021-10-13