Anslagstavla, officiell

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages. 

Tillkännagivande och handlingar till fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här tillkännager vi att protokollet är justerat. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget sattes upp och var protokollet förvaras. Markera mötet för önskat tillkännagivande.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-19
Datum då anslaget tas ned 2022-06-10
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-23
Datum då anslaget tas ned 2022-05-16
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-30
Datum då anslaget tas ned 2022-05-23
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-02
Datum då anslaget tas ned 2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-28

Datum då anslaget tas ned 2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-12
Datum då anslaget tas ned 2022-05-12
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-30
Datum då anslaget tas ned 2022-05-23
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-05
Datum då anslaget tas ned 2022-05-27
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-27
Datum då anslaget tas ned 2022-05-19

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-05
Datum då anslaget tas ned 2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Gemensamma nämnder

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-11
Datum då anslaget tas ned 2022-06-02
Förvaringsplats för protokollet - Vuxenutbildningen

 

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra.


Samråd om förslag till detaljplan för Moskogsvägen, m.m.

Kungörelse om samråd om förslag till detaljplan för Moskogsvägen samt upphävande del av ”förslag till byggnadsplan för Åkerö", Leksands kommun, Dalarnas län. Samrådstid 11 januari–4 februari 2022. 

Kungörelse om samråd

Handlingarna finns utställda i kommunhusets foajé och på kommunens hemsida:

Förslag till detaljplan för Moskogsvägen

Meddelande om granskningsutlåtande förslag till detaljplan Åkerö Brofäste

Kommunstyrelsen godkände den 24 januari 2022 § 1 granskningsutlåtandet för förslag till detaljplan för Åkerö Brofäste. Kommunstyrelsen uppdrar, i sitt beslut, Kommunfullmäktige att anta detaljplanen.  
Läs granskningsutlåtandet och förslag till antagandehandlingar på sidan förslag till detaljplan för Åkerö brofäste

Samråd om förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27

Kungörelse om samråd om förslag till detaljplan för Limsjöänget Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27 Leksands kommun, Dalarnas län.
Samrådstid 1 februari till och med den 22 februari 2022. Kungörelse om samråd
Handlingarna finns utställda i kommunhusets foajé och på kommunens hemsida: Förslag till detaljplan för Limsjöänget

Information om kommunens överförmyndare

Information om överförmyndaren

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad: 2022-05-19