Anslagstavla, officiell

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunsekreterare

Björn Arrias

Telefon: 0247-800 80

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages. 

Tillkännagivande avseende kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021

Handlingar till fullmäktiges sammanträden

Årskalender för fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här visar vi del av protokollets förstasida. Det är vårt sätt att på anslagstavlan tillkännage att ett protokoll har justerats.

När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget satts upp och var protokollet förvaras.

Individnämnden omedelbart justerade paragrafer 2021-03-01

Utbildningsutskottet 2021-02-22

Språktolknämnden i Dalarna 2021-02-18

Gemensam nämnd för vuxenutbildning 2021-02-18

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-18

Kommunfullmäktige 2021-02-15

Allmänna utskottet 2021-02-16

Individnämnden 2021-02-09

Socialutskottet 2021-02-09

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021-01-28

Kommunstyrelsen 2021-01-25

Protokoll från sammanträden

Du kan ta del av justerade protokoll från kommunens olika politiska organ.

Justerade protokoll

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra.

Årsredovisning 2019 Leksands kommun

Årsredovisning 2019 Leksandsbostäder AB

Årsredovisning 2019 Leksand Vatten AB

Underrättelse om granskning om förslag till detaljplan för Torget, Noret 61:1. 

Information om överförmyndaren

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad: 2021-03-01