Anslagstavla, officiell

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages. 

Tillkännagivande och handlingar till fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här tillkännager vi att protokollet är justerat. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget sattes upp och var protokollet förvaras. Markera mötet för önskat tillkännagivande.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-27
Datum då anslaget tas ned 2023-10-19
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-27
Datum då anslaget tas ned 2023-10-19
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-13
Datum då anslaget tas ned 2023-10-04
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-19
Datum då anslaget tas ned 2023-10-11
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-15
Datum då anslaget tas ned 2023-10-09
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-14
Datum då anslaget tas ned 2023-10-06
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-11
Datum då anslaget tas ned 2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-11
Datum då anslaget tas ned 2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-08-28
Datum då anslaget tas ned 2023-09-19

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-09-27
Datum då anslaget tas ned 2023-10-19
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-06-30
Datum då anslaget tas ned 2023-07-24
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Gemensamma nämnder

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-06-28
Datum då anslaget tas ned 2023-07-19
Förvaringsplats för protokollet - Vuxenutbildningen

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2023-06-01
Datum då anslaget tas ned 2023-06-23

Anslag 2023-05-25 Språktolknämnden i Dalarna §§ 10-13

 

Protokollet från 2023-09-08 är anslaget på Regionens anslagstavla.

Anslagstavla - Region Dalarna

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra. 

Kommunalförbund

Antagen planeringsstrategi för översiktsplan KF 23-02-13 §47

1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunfullmäktige antog Leksands kommuns planeringsstrategi 2023-02-13 § 47. Se nedan för fullständig planeringsstrategi. 

Planeringsstrategi

Protokollsutdrag planeringsstrategi

Information om kommunens överförmyndare

Information om överförmyndaren

Meddelande om granskningstulåtande, förslag till detaljplan Lummerhöjden (Noret 2:27 mfl.) 
Granskningstulåtande och meddelande om granskningsutlåtande

Utställning kretsloppsplan

Mer information hittar ni här

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Information om hur du överklagar ett beslut hittar du här.

Sidan uppdaterad: 2023-10-02