Anslagstavla, officiell

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages. 

Tillkännagivande och handlingar till fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här tillkännager vi att protokollet är justerat. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget sattes upp och var protokollet förvaras. Markera mötet för önskat tillkännagivande.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-22
Datum då anslaget tas ned 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-09
Datum då anslaget tas ned 2022-12-01
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-16
Datum då anslaget tas ned 2022-12-08
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-31
Datum då anslaget tas ned 2022-11-22 Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-15
Datum då anslaget tas ned 2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-25
Datum då anslaget tas ned 2022-11-16
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-22
Datum då anslaget tas ned 2022-11-14
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-21
Datum då anslaget tas ned 2022-11-12
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-21
Datum då anslaget tas ned 2022-11-12

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-14
Datum då anslaget tas ned 2022-11-07

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-27
Datum då anslaget tas ned 2022-05-19

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Gemensamma nämnder

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-29
Datum då anslaget tas ned 2022-07-21
Förvaringsplats för protokollet - Vuxenutbildningen

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-07
Datum då anslaget tas ned 2022-10-29
Förvaringsplats för protokollet - Vuxenutbildningen

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra.

Kommunalförbund

 

Underrättelse om beslut gällande anläggning och drift av panncentral Tällberg

Underrättelse om beslut gällande anläggande och drift av panncentral.

Samhällsbyggnadsutskottet har besvarat Åkerblad i Tällberg AB:s anmälan om miljöfarlig verksamhet (enligt 9 kap 6 § Miljöbalken) med att 2022-10-13 fatta beslut om försiktighetsmått för verksamheten. Med hänsyn till att kretsen berörda är svår att exakt definiera sker underrättelse genom annonsering.

Beslut och handlingar finns tillgängliga på Leksands kommun, Torget 5, 793 80 Leksand.

Den som motsätter sig beslutet ska skriftligt lämna in en överklagan till Leksands kommun, Miljöenheten, Torget 5, 793 80 LEKSAND, senast 2022-11-16.

Märk överklagan med diarienummer 2021/313

Miljöenheten, Leksands kommun

Information om kommunens överförmyndare

Information om överförmyndaren

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad: 2022-11-24