Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Kommunen arbetar för ökad tillgänglighet till offentliga lokaler. Arbetet sker tillsammans med representanter från handikapprådet som inventerar lokaler utifrån olika behov av tillgänglighet. Resultatet av inventeringarna kan man ta del av i vår tillgänglighetsguide.