Teckenspråk

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Webb-strateg

Anders Hans

Telefon: 0247-801 20

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Teckenspråkstolkad information om coronasmitta och covid-19 finns på krisinformation.se. Filmerna där uppdateras löpande. Här publicerar vi även teckenspråkstolkade sammanfattningar om kommunens arbete med coronapandemin.

Aktuell teckenspråkstolkad information om coronapandemin från ansvariga myndigheter hittar du på www.krisinformation.se:

Teckenspråkstolkad information om coronapandemin

Teckenspråkstolkad nyhet om de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som infördes 14 december 2020:

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Sammanfattning av kommunens arbete med coronapandemin

Här sammanfattar vi kommunens arbete med coronapandemin:

Sammanfattning den 30 november 2020

Antalet smittade ökar snabbt i hela landet. Dalarna och Leksands kommun är inget undantag. Sedan mitten av oktober har smittspridningen tagit ordentlig fart och de flesta som bor i kommunen känner säkert till någon som har drabbats.

För att bromsa smittspridningen har Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna infört skärpta allmänna råd för oss som bor i Dalarnas län. Råden gäller till och med den 13 december, men kan förlängas.

Du hittar en teckenspråkstolkning av de skärpta allmänna råden på vår webbplats: www.leksand.se/teckensprak

Nära samarbete med smittskyddsläkare

Flera kommunala verksamheter har tvingats till drastiska beslut på grund av råden. Bland annat har Leksandshallen stängt för allmänheten. Kulturhuset, Insjöns bibliotek och öppna förskolan har också stängt. Dagligverksamheten Affärn på Norsgatan är stängd, liksom hjälptjänsten ”Fixar-Malte” som finns till för äldre och personer med funktionsnedsättning.

På kulturskolan har all gruppundervisning och all vuxenundervisning pausats och alla föreställningar har ställts in. Om det är möjligt så ska den individuella undervisningen bedrivas på distans.

Smitta i skolan och äldreomsorgen

Den ökade smittspridningen slår också mot kommunens verksamheter på olika sätt. För närvarande (den 30 november) har både lärare och elever på Sammilsdalskolans högstadium konstaterad covid-19. Skolan inför därför fjärrundervisning under en period. Även inom äldreomsorgen finns konstaterade fall av covid-19.

- Vi har smitta bland medarbetare och i våra verksamheter, men vi har också väl fungerande rutiner och hanterar situationen på ett bra sätt i nära samarbete med smittskyddsläkarna på Region Dalarna, säger kommundirektör Göran Wigert.

Allvarlig situation – alla måste ta ansvar

Samtidigt som kommunen, regionen och andra samhällsaktörer gör sitt yttersta för att hanterar situationen, uppmanas alla som bor i kommunen att hjälpa till i kampen mot smittan.

– För det första måste alla inse att vi är i en mycket allvarlig situation där varje val kan påverka utvecklingen. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer råden som just nu gäller för oss som bor i Dalarna, säger Göran Wigert.

På leksand.se/teckensprak finns som sagt länken till de lokala allmänna råden, men också till krisinformation.se som samlar aktuell teckenspråkstolkad information om coronapandemin från ansvariga myndigheter.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om kommunens beslut är du välkommen att kontakta kundtjänsten.

 • Telefon: 0247-800 00
 • E-post: kundtjanst@leksand.se
 • Besöksadress: Torget 5 i Leksand

Du kan läsa mer om kommunens krisarbete på www.leksand.se/corona

Kom ihåg att det här också är smittsamt: Vänlighet, godhet, omtanke, ödmjukhet och glädje!

Sammanfattning den 31 augusti 2020

Det finns en allmän smittspridning i Leksands kommun, men smittläget bedöms vara stabilt. För att inte förvärra situationen görs en rad åtgärder i bland annat skolan och kollektivtrafiken. Alla uppmanas också att följa rekommendationerna och testa sig om man har symtom.

Här sammanfattar vi det senaste från kommunens arbete med coronapandemin:

Smittläget i Dalarna och Leksands kommun

Dalarna och Leksands kommun har drabbats förhållandevis hårt av coronapandemin i jämförelse med övriga Sverige. Efter en topp i april har situationen hela tiden förbättrats och trots att det fortfarande finns en allmän smittspridning så är covidläget för närvarande stabilt (28 augusti).

Under april och maj konstaterades smitta inom hemtjänsten och på två av kommunens äldreboenden, Limsjögården och Edshultsgården. Men sedan början av juni har det inte funnits någon smitta på något av kommunens fem äldreboenden.

Följ rekommendationerna - och testa dig om du har symtom

Trots att covidläget har förbättrats är situationen allvarlig. Därför är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Bland annat uppmanas allmänheten i Dalarna att testa sig, även vid lindriga symtom. Testet är gratis och bokas enkelt via appen Min vård. Det går också bra att ringa vårdcentralen för att boka tid.

Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad. Därför fortsätter vi att:

 • Visa omtanke och hålla avstånd
 • Stanna hemma om vi är sjuka, även vid lindriga symptom
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

Uppmaning: välj bort bussen om du kan!

Avstå från att åka kollektivt om du kan. Då hjälper du till att undvika trängsel på bussarna och minskar risken för spridning av covid-19. Välj gärna en senare buss, samåk i bil, gå eller cykla istället!

I Leksands kommun är risken för trängsel som störst i samband med skoldagens början och slut på Leksands gymnasium, Sammilsdalskolan och profilskolan Excel. Normalt är det nära 700 elever som varje skoldag åker kollektivt till samma plats vid samma tidpunkt.

Fritt fram för fjärr- och distansundervisning

För att undvika trängsel inom kollektivtrafiken tillåts både gymnasiet och högstadiet att bedriva fjärr- och distansundervisning under läsåret 2020/2021. Det gör det möjligt för en betydande andel av eleverna att studera hemma vid olika tidpunkter under veckan om det skulle bli nödvändigt. Skolornas rektorer avgör om och i vilken omfattning det kan bli aktuellt med fjärr- och distansundervisning.

Flera åtgärder för att minska risken för trängsel i matsal och på gymnasiet

Leksands gymnasiums drygt 200 elever i årskurs ett får äta sin lunch i Tegera arena under hösten. Leksands kommun köper tjänsten från Mat från Siljan. Åtgärden görs för att minska risken för trängsel i Gästis skolrestaurang där elever från både gymnasiet och Sammilsdalskolan äter sin lunch. Skolorna har också lagt schemat så att så få elever som möjligt är i matsalen vid samma tillfälle.

Samtidigt införs fjärr- och distansundervisning för några av gymnasiets klasser i årskurs 2 och 3 under fyra veckor i höst med start den 24 augusti. Åtgärden görs för att färre elever ska röra sig skolan och göra det lättare att hålla avstånd.

Annorlunda höst på våra grundskolor

Precis som vårterminen blir höstterminen annorlunda i kommunens sju grundskolor på grund av coronapandemin. Skolorna fortsätter att följa de särskilda riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tagit fram för skolans verksamhet. Det innebär bland annat att elevutrymmena har utökats så att eleverna lättare kan sprida ut sig i skolan och hålla avstånd, att en del undervisning hålls utomhus när vädret tillåter och att skolorna undviker stora samlingar där elever blandas från olika klasser.

Bra ordning på våra serveringsställen

Sedan den 1 juli har kommunernas livsmedelsinspektörer övertagit ansvaret från smittskyddsläkarna när det gäller tillsynen av restaurangverksamheten. Huvudfokus har varit att förhindra trängsel. Enligt Leksands livsmedelsinspektörer har restaurangbranschen följt riktlinjerna på ett bra sätt. Några restaurangägare har behövt vidta åtgärder, men det har inte varit några allvarliga problem och upplevelsen är att alla vill göra rätt i bekämpningen av pandemin.

Krisledningsnämnden avslutad

Under perioden mars-juni var kommunens krisledningsnämnd aktiverad för att hantera nödvändiga beslut på grund av coronapandemin. Nämnden avslutade sitt arbete och kunde återgå till ordinarie politisk organisation i mitten av juni. Tjänstemännens krisorganisation har däremot varit aktiverad under hela sommaren.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om kommunens beslut är du välkommen att kontakta kundtjänsten.

Du kan läsa mer om kommunens krisarbete på www.leksand.se/corona.

Där finns också länkar till mer information om coronapandemin på teckenspråk.

Håll ut – håll avstånd – och håll kontakten!

Sammanfattning den 5 juni 2020

Nationaldagsfirandet och midsommarfirandet i Gropen är inställt. Skolavslutningen och studenten blir av, men på ett annorlunda sätt.

Här sammanfattar vi det senaste från kommunens arbete med coronapandemin:

Smittläget i Dalarna och Leksands kommun

Det finns en samhällsspridning av det nya coronaviruset i Dalarna och Leksand är inget undantag. Som kommun har vi inte för avsikt att rapportera om smittläget och redovisa antalet eventuella dödsfall. Det gör istället Region Dalarna. Varje vecka redovisar Region Dalarna hur många covid-19-fall som konstaterats och hur många som har avlidit med konstaterad covid-19.

IVO: Kommunen hanterar pandemin på ett bra sätt

Hittills har två av kommunens fem äldreboenden, Limsjögården och Edshultsgården, haft konstaterade fall av covid-19. Varje boende med förkylningssymtom har isolerats på sitt rum, bemanningen har förstärkts och de smittade har omhändertagits av kommunens mest erfarna medarbetare. En hygienansvarig undersköterska med extra fokus på de basala hygienrutinerna har utsetts.

Inom hemtjänsten har ett speciellt arbetslag – sjukturen – etablerats. Sjukturen åker hem till alla hemtjänstkunder med förkylningssymtom. Det gör att färre medarbetare träffar sjuka hemtjänstkunder.

Personalen inom både hemtjänsten och våra boenden använder handtvätt, handsprit, handskar och skyddsförkläde enligt gällande instruktioner. Utöver det används även visir vid kontakt med brukare som har förkylningssymtom och munskydd vid nära kontakt.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kontrollerat kommunens arbete och konstaterat att kommunen jobbar på ett bra sätt.

Alternativt nationaldagsfirande i år

Det traditionella nationaldagsfirandet med allsång i Gropen blir inte av i år. Det har krisledningen beslutat. Istället medverkar Leksands kommun – genom kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) – i ett digitalt nationaldagsfirande lördagen den 6 juni. Firandet arrangeras av länsstyrelsen tillsammans med Dalarnas 15 kommuner.

Årets skolavslutning firas i klassrummet

Det blir en historiskt annorlunda skolavslutning för eleverna i kommunens grundskolor den 10 juni. Istället för parader, stora samlingar och ceremonier firar barnen gruppvis i sina klassrum utan föräldrar och släktingar på plats. Efteråt släpps de ut vid olika tidpunkter och genom olika dörrar för att minimera risken för smittspridning.

Studentfirande utan traditionella programpunkter

När årets studenter springer ut från Leksands gymnasium den 12 juni får maximalt tre personer möta varje student. Första utspring sker klockan 10 och sista klockan 15.15. Förändringarna görs för att undvika folksamlingar och minska risken för smittspridning.

Hela ceremonin direktsänds via sociala medier så att släkt och vänner kan delta på distans. Många av de andra traditionella studentaktiviteterna ställs in, till exempel studentbalen och avslutningen i kyrkan.

Alternativt firande ersätter världens största midsommarfest

Varje år samlas uppskattningsvis mellan 20 000 och 30 000 personer i Gropen för att delta i världens största midsommarfirande. Men i år har kommunen tagit det historiska beslutet att ställa in firandet på grund av coronapandemin. Sveriges längsta majstång får stå orörd till nästa år.

Kommunen uppmanar också alla byar att låta stängerna stå.

Istället planeras ett alternativt firande via sociala medier.

Fritidsgården Jippo öppen igen – men med restriktioner

Fritidsgården Jippo har öppnat igen. Verksamheten har anpassats på flera sätt för att minimera risken för coronasmitta. Bland annat begränsas antalet besökare och delar av programmet flyttas utomhus.

40 nya sommarjobb till kommunens ungdomar

Leksands kommun erbjuder ytterligare 40 nya sommarjobb till ungdomar med hjälp av regeringens extra statsbidrag. Sommarjobben kan sökas av alla som är 15-19 år gamla och bor i kommunen. Ansökan görs via kommunens hemsida senast söndagen den 7 juni.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om kommunens beslut är du välkommen att kontakta kundtjänsten.

 • Telefon: 0247-800 00.
 • E-post: kundtjanst@leksand.se
 • Besöksadress: Torget 5 i Leksand

Du kan läsa mer om kommunens krisarbete på www.leksand.se/corona. Där finns också länkar till mer information om coronapandemin på teckenspråk.

Håll ut – håll avstånd – och håll kontakten!

Sammanfattning den 30 april 2020

Hej!

För att ett samhälle ska kunna bekämpa coronapandemin krävs en gemensam taktik. I Sverige leds det arbetet av människor som är experter på smittskydd. Experterna arbetar på Folkhälsomyndigheten. Genom att följa myndighetens rekommendationer ökar vi våra chanser att bekämpa smittspridningen på ett bra sätt.

Just nu uppmanar Folkhälsomyndigheten dig att:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Håll avstånd till andra.
 • Undvik större sociala sammanhang. Sammankomster med mer än 50 personer är förbjudet.
 • Personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra, undvika att handla i butiker eller vistas på platser där människor samlas. 

På webbplatsen www.krisinformation.se finns teckenspråkstolkad information om coronasmitta och covid-19. Filmerna uppdateras löpande. 

Så påverkas Leksands kommun

Leksands kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen har organiserat sin personal för att hantera krisen på bästa sätt. Sedan mitten av mars leds krisarbetet av en särskild stab.

 • Kommunen har gjort vissa förändringar i förskolan, på fritidshemmen och i grundskolan, men målsättningen är att bedriva verksamheten så normalt som möjligt. Kommunen är väl förberedd om regeringen beslutar att stänga landets skolor och förskolor. Om det händer får du som är förälder särskild information från ditt barns skola.
 • Kommunen har infört distans- och fjärrundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen. Det betyder att eleverna fortsätter att studera, men via internet.
 • Kommunen har stängt öppna förskolan.
 • Kommunen har stängt fritidsgården Jippo.
 • Kommunen har infört besöksförbud på alla äldreboenden.
 • Kommunen har fattat flera beslut för att stötta det lokala näringslivet, bland annat är det möjligt att ansöka om anstånd med fakturor och avgifter från kommunen och Leksandsbostäder AB.
 • Kommunen har ställt in flera olika aktiviteter och arrangemang.
 • Kommunen och Svenska kyrkan samarbetar för att kunna erbjuda 70-plussare och andra riskgrupper hjälp med handling och hemkörning av mat.

 

Om du vill veta mer om kommunens beslut, om du vill hjälpa till i krisen som volontär eller som vikarie, är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst.

Telefon: 0247-800 00.

E-post: kundtjanst@leksand.se

Besöksadress: Torget 5 i Leksand

Du kan läsa mer om kommunens krisarbete på www.leksand.se/corona

Var rädd om dig!

Mer information på teckenspråk

 • Länk till teckenspråkstolkad information på www.krisinformation.se:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/teckensprakstolkad-information-om-covid-19

 • Länk till teckenspråkstolkad information om kommunens och Svenska kyrkans handlingshjälp:

https://www.leksand.se/medborgare/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/krisberedskap/coronaviruset-covid-19/sa-hjalper-vi-varandra-under-coronakrisen/

 • Länk till kommunens sida med teckenspråkstolkad information:

https://www.leksand.se/tillganglighet/teckensprak/

 

Sidan uppdaterad: 2020-12-16