Tillgänglighetsredogörelse

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Webb-strateg

Anders Hans

Telefon: 0247-801 20

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för våra webbplatser och  hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Leksands kommun har åtagit sig att göra leksand.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status

Ovanstående webbplatser uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister känner vi till och arbetar med att åtgärda:

 • Det finns pdf-filer på webbplatserna som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. De kommer att löpande ersättas med nytt tillgängligt material.
 • Det kan finnas filmer på webbplatserna som inte är textade eller syntolkade. De kommer succesivt att kompletteras med textning och vi beräknar vara klara under 2021. 

Oskäligt betungande anpassning

Leksands kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Alternativ text (alt-text) till kartbilder. Vi har ingen teknisk lösning för att åtgärda det men vi eftersträvar att alltid beskriva det som kartbilden visar med text i anslutning till kartbilden.
 • Vissa automatiska testverktyg anger att det är otillräcklig kontrast mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg på några av sidorna. Vi anser att så inte är fallet.
 • Vissa automatiska testverktyg anger att det på en del sidor kan finnas flera rubriker i följd med samma rubriknivå utan innehåll mellan dem. Vad vi kan se så gäller det inbäddade filmklipp från till exempel Youtube och/eller infällda textblock. Vi anser att det räknas som innehåll.
 • Filmer från Kommunfullmäktige. Våra filmer från Kommunfullmäktige är inte textade. Vi hänvisar i dagsläget till de protokoll som tas fram efter mötet.
 • Det finns en extern funktion på granberget.se som inte har utvecklats av Leksands kommun och som kanske inte är helt tillgänglighetsanpassad. Funktionen gäller  webbutiken där du kan köpa skipass.
 • Det finns en extern funktion på leksandshallen.se som inte har utvecklats av Leksands kommun och som kanske inte är helt tillgänglighetsanpassad. Funktionen gäller till exempel passbokning och dess betalningstjänst.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men det undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Dokument som publicerades före den 23 september 2018.
 • Direktsändningar.
 • Filmer publicerade före 23 september 2020, som ej är aktuella längre.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service så hjälper vi dig.

Så här testar vi tillgängligheten

Den här redogörelsen är skapad 2019-02-21.

Vi gör regelbundet manuella kontroller och vi använder verktyg som automatiskt kontrollerar webbplatsens kod. Även myndigheten för digital förvaltning (DIGG) granskade vår webbplats i juni 2021.

De verktyg vi använder oss främst av är:

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-09-23.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital service och påtala det.

Sidan uppdaterad: 2021-09-23