Akut hjälp, krishantering

Här hittar du information om var du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd, hjälp eller skydd. I vissa fall behöver du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.