Akut hjälp, krishantering

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd, hjälp eller skydd. du kan även ringa till SOS Alarm på telefonnummer 112.