Kvinnojour och mansjour

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Det finns flera olika telefonjourer som du kan ringa till dygnet runt. Där kan du få samtalsstöd för både kvinnor och män. Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Kvinnojouren

Telefonnummer: 070-663 53 79 (telefonjour dygnet runt)

Terrafem är Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du här få stöd och råd på över 40 olika språk.

Terrafem is an organisation working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages.

  • Telefonnummer/Phonenumber: 020-52 10 10
  • Hemsida/website: Terrafem

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och/eller våld. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Vi erbjuder tolkservice på de flesta språk som pratas i Sverige. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Hemsida: Kvinnofridslinjen

Sexuella övergrepp används ofta som namn på handlingar där någon kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Enligt svensk lag heter dessa handlingar sexualbrott.

1177 på webben: 1177 våld och övergrepp

Hit kan du vända dig om du är rädd, hotad, kontrollerad, isolerad eller utsatt för andra våldsamma handlingar. Kvinnomisshandel, fysisk eller psykiskt kan drabba vem som helst i alla samhällsskikt. Skulden är inte din och du är inte ensam.

  • Telefonnummer: 070-663 53 79 (telefonjour dygnet runt)
  • Mejladress: kvinnojouren(a)live.se
  • Hemsida: Kvinnojouren

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig oavsett könsidentitet.

Hemsida: https://storasyster.org/

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem samt problem med aggressioner och våld.

Telefonnummer: 08-30 30 20

Sidan uppdaterad: 2021-01-12