Anhöriga och frivilliga

Anhöriga och frivilliga är en viktig resurs i arbetet med att hjälpa andra. Leksands kommun erbjuder stöd till anhöriga och organiserar ibland hjälp från frivilliga.