Ansökan

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar tisdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Biståndshandläggare

Vård och omsorg

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

För att göra en ansökan kontaktar du en biståndshandläggare. Ansökan kan göras muntligt via telefon 0247-80000 eller skriftligt via en ansökningsblankett som skickas till biståndsenheten.

Innan beslutet kan fattas får du besök av en biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom din situation. Därefter fattar biståndshandläggaren ett beslut som utgår ifrån dina möjligheter och dina behov.

Du får alltid ett skriftligt beslut där det står vilken hjälp du har rätt till.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt bistånd?

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror  på en mängd olika faktorer och vilka kontakter som behöver tas.

Handläggningstid för ärenden inom Socialtjänstlagen (SoL) kan variera beroende på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp i hemmet du behöver eller om du är i behov av särskilt boende. Ärenden som kräver mindre utredning exempelvis trygghetslarm kan normalt ta kortare tid.

Handläggningstid för ärenden inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan variera stort beroende på ärendets omfattning och art.

Varför får jag inte mitt bistånd trots att jag fått det beviljat?

Efter du har fått ditt bistånd beviljat kan det ta tid innan du får ta del av det stöd du har rätt till. Det beror exempelvis på att du måste vänta på att det finns en ledig plats på ett särskilt boende, korttidsboende och så vidare.

Att överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet.

I överklagan talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar och hur du vill att beslutet ska vara i stället.

Om du själv inte kan överklaga, och inte heller har någon närstående som kan hjälpa dig, kan du får hjälp av biståndshandläggaren.

Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till:
Leksands kommun
Vård och omsorgsutskottet
793 80 Leksand

Relaterade länkar att lägga till:
Ansökan om Särskilt boende
Information om insatser i ordinärt boende
Ansökan om boendestöd
Information om boendestöd

Sidan uppdaterad: 2019-04-04