Avgifter

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar tisdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Avgiftshandläggare

Vård och omsorg

Telefon: 0247-805 25

E-postadress:

Besökstid:

Telefontider:

måndag-torsdag 10.00-11-30

Nya sedlar infördes hösten 2015

Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 089 kronor per månad i avgift för år 2019.

Avgifter inom maxtaxan

Avgifter

Hemtjänst (maxtaxa 2 089 kr/mån)  380 kr/tim (1)
Omvårdnad i särskilt boende (maxtaxa)  2 089 kr/mån (1)
Trygghetslarm 220 kr/mån
Personlarm/Nödsändare 400 kr/mån
Korttidsboende/Växelvård 70 kr/dygn (2)
Dagverksamhet 380 kr/mån
Ledsagare/Kontaktperson 380 kr/mån
Hemsjukvård/Hembesök (max 450 kr/mån) 150 kr/besök
Hemsjukvårdsavgift, inskrivna i hemsjukvård 450 kr/mån
Barn och ungdom ej fyllda 20 år (hemsjukvård) 0 kr/besök

 

Avgifter utom maxtaxan

Avgifter

Engångsavgift vid installation av trygghetslarm 1 000 kronor
Måltidsavgift, särskilt boende 3 824 kr/mån
Lunch 65 kr/låda
Matavgift dagverksamhet 77 kr/dag (3)
Matavgift korttidsboende/Växelvård 128 kr/dag
Resor dagverksamhet 215 kr/mån (4)
Resor dagverksamhet 495 kr/mån (5)
Hjälpmedel 150 kr/st (6)
Hjälpmedelsavgift 50 kr/mån (7)
Försäljning av egenansvarsprodukter
t ex griptång, korg till rollator, dynor etc.
kr/st
Uteblivet besök inom hemsjukvård 300 kr/uteblivet besök
Faktureringsavgift för uteblivet hemsjukvårdsbesök 50 kr

(1) Maxtaxan bestäms årligen av riksdagen.
(2) Maxtaxan delat med 30 dagar
(3) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch
(4) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad
(5) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad
(6) Utlämnat hjälpmedel per styck
(7) Hjälpmedelsavgift särskilt boende, korttidsboende

Hemtjänst

Hemtjänst är service och omvårdnad i det egna hemmet.

I hemtjänstavgiften ingår nedanstående insatser i de fall de är beslutade av kommunen:

  • Service och personlig omvårdnad i hemmet
  • Hemsjukvård/Hembesök
  • Trygghetslarm (engångsavgift för installation tillkommer)
  • Korttidsboende/växelvård (måltidskostnad tillkommer)
  • Dagverksamhet (måltids- och resekostnad tillkommer)
  • Ledsagare/kontaktperson

Särskilt boende

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt.

Avgiften i särskilt boende består av fyra delar:

  • Bostadshyra
  • Måltidsavgift
  • Omvårdnadsavgift
  • Hjälpmedel, Grundutrustning

Bostadshyra

En hyreskostnad finns fastställd för särskilt boende. Här ingår kostnaden för den egna lägenheten och viss andel i gemensamma utrymmet. Hyrorna varierar beroende på lägenheternas standard och yta.
Bostadstillägg för dessa kan sökas hos Pensionsmyndigheten.

Måltidsavgift

Måltidsavgiften för personer i särskilt boende är 3 745 kronor per månad. Denna avgift inkluderar alla måltider, mellanmål, kaffe och liknande.

Omvårdnadsavgift

Avser avgift för personlig omvårdnad och service i det särskilda boendet. Högsta avgift för omvårdnaden är 2 044 kronor per månad för år 2018, den så kallade maxtaxan.
Denna avgift räknas fram och beslutas utifrån dina inkomster och din boendekostnad för att få fram hur mycket du kan betala.

Hjälpmedelsavgift, grundutrustning

Avser avgift för hjälpmedelsförsörjning och debiteras med 50 kronor per månad. I summan ingår den grundutrustning som finns på enheten.

Sidan uppdaterad: 2019-04-25