Personal på Edshultsgården

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Du som boende har tillgång till utbildad omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet om.

På Edshultsgården jobbar närmare hundra medarbetare. Under dagtid arbetar två till tre personer per avdelning, samt två personer under kvällstid. Under natten arbetar tre personer på hela nedre plan samt två personer per plan på de övre planen.

Vi har tillgång till kommunens demenssjuksköterska och all tillsvidareanställd personal har påbyggnadsutbildning inom demens, som till exempel Demens ABC +, Nollvision samt BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom).

Sidan uppdaterad: 2019-07-12