Vård och omsorg på Edshultsgården

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

På Edshultsgården jobbar vi enligt Leksands kommuns omsorg- och värdighetsgaranti.

Omsorg

Du som boende har tillgång till utbildad omvårdnadspersonal dygnet om. Städning av lägenhet och tvätt av kläder ingår.

Vård

Under dagtid har vi två till tre sjuksköterskor hos oss. Resterande del av tiden har vi tillgång till joursjuksköterska. Ett rehabteam som består av arbetsterapeut och fysioterapeuter besöker oss några gånger i veckan.  En gång i veckan kommer en läkare från vårdcentralen och går rond. Resten av tiden har vi tillgång till jourläkare.

Omvårdsplanering

Vi har regelbundna teammöten. Då träffas vårt rehabteam, sjuksköterska, enhetschef och undersköterskor för att gå igenom alla våra boendes behov och diskutera om det krävs förändringar eller ytterligare insatser i deras omvårdnad. Vi utgår ifrån den individuella genomförandeplanen samt kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD.

Tilläggstjänster

Folktandvården kommer till oss en gång om året och utför en enklare undersökning. Vi har en salong i huset dit det kommer en frisör. Fotvården kommer med jämna mellanrum och gör hembesök. Personalen hjälper dig att boka om du så önskar.

Sidan uppdaterad: 2019-07-12