Limsjögården

Limsjögårdens äldreboende i Leksand, exteriör tagen med en av gårdens trädgårdar i förgrunden

Limsjögårdens särskilda boende ligger i centrala Leksand. Till boendet finns en kringbyggd trädgård.