Aktiviteter på Limsjögården

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

På Limsjögården arrangeras såväl gemensamma som individuella aktiviteter för de boende.

På Limsjögården utgår vi från de boendes behov och vad de känner för att göra just för stunden. Varje vecka erbjuder vi olika typer av aktiviteter. Det kan både handla om gemensamma arrangemang där frivilligorganisationer bland annat anordnar café, musikunderhållning, bingo, högläsning och rörelse till musik. Det kan även handla om mer vardagliga inslag som en enkel fika med trevliga samtal. Andra aktiviteter kan vara gymnastik, lässtunder, promenader och frågesport. Personalen avsätter tid för individuella aktiviteter och utgår då från den boendes önskemål.

Sidan uppdaterad: 2019-07-12