Familjeteamet - öppenvård för familjer

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjeteamet

Telefon: 0247-801 18

E-postadress:

Besöksadress: Parkgatan 10

Postadress: 793 31 Leksand

Läggdags för familjen

Om du som förälder, barn eller ungdom behöver stöd kan du vända dig till Familjeteamet. Där finns både familjepedagoger, socionomer och familjeterapeut till din hjälp.

Personalen hjälper dig med allmän rådgivning, till exempel:

  • Samtal som rör relationer mellan barn, tonåringar och föräldrar.
  • Råd i föräldrarollen.
  • Frågor gällande uppfostran, regler och gränser.
  • Föräldrastödsträffar för dig med barn i åldern 3 -12 år enligt Alla Barn i Centrum (ABC).
  • Föräldrastödsprogram för dig med barn i tonåren - COPE
  • Föräldrastödsträffar för utrikesfödda föräldrar - Föräldraskap i Sverige

Personalen har tystnadsplikt.

Biståndsbeslut vid större insatser

Om det gäller mera omfattande insatser från Familjeteamet, till exempel om en familjepedagog behöver vara med en familj i hemmet och arbeta mera praktiskt för att lösa olika situationer måste ett biståndsbeslut fattas från socialtjänsten. Om man vill ansöka om sådant stöd tar man kontakt med antingen Familjeteamet eller med socialkontoret.

Om du är osäker på om din ansökan gäller en "större insats" eller om Familjeteamet kan ta emot dig utan biståndsbeslut går det bra att ringa till Familjeteamet eller socialkontoret och rådfråga anonymt.

Sidan uppdaterad: 2020-09-28