Gruppträffar för utrikesfödda föräldrar

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

föräldragrupp

Anmälan till kursen Föräldraskap i Sverige

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Föräldraskap i Sverige är namnet på våra gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Gruppen träffas vid fem tillfällen och kursen är gratis.

Att vara förälder i ett nytt land leder ofta till frågor om samhället, arbetslivet och familjelivet. Föräldraskap i Sverige leds av utbildade gruppledare och vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år.

 • Träff 1 – Familj i nytt land
 • Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
 • Träff 3 – Hälsa och sjukvård
 • Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Behov, forskning, lagar och deltagarnas frågor

Föräldraskap i Sverige har sin grund i undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige. Träffarna bygger också på forskning, FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning samt deltagarnas egna frågor. Under kursen kommer du att få möjlighet att prata med andra föräldrar, dela med dig av dina erfarenheter och frågor.

Kursens mål är stärkta föräldrar och tryggare familjer, ökade möjligheter att ta del av det svenska samhället samt bättre skolresultat för barnen.

Gruppträffar hösten 2020

 • Datum: Tisdagar 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 och 8/12.
 • Tid: Klockan 15.15–17.45.
 • Plats: Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10 i Leksand.
 • Kostnad: Kursen är gratis. Vi bjuder på fika.
 • Anmälan: Sista anmälningsdag är den 8 oktober. Anmälan är bindande och du behöver vara med alla träffar. Max tolv deltagare.
 • Tolk: Hör av dig till oss om du behöver tolk.

Anmälan och kontakt

Välkommen att höra av dig om du har frågor. Du anmäler dig genom att kontakta någon av oss som leder gruppen:

Maria Groth

Lena C. Nilsson

Varmt välkommen!

Sidan uppdaterad: 2020-09-09