Gruppträffar för utrikesfödda föräldrar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

föräldragrupp

Anmälan till kursen Föräldraskap i Sverige

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Föräldraskap i Sverige är namnet på våra gruppträffar för föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige (utrikesfödda föräldrar). Här träffas de som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Gruppen träffas vid fem tillfällen och kursen är gratis.

Att vara förälder i ett nytt land leder ofta till frågor om samhället, arbetslivet och familjelivet. Föräldraskap i Sverige leds av utbildade gruppledare och vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år.

 • Träff 1 – Familj i nytt land
 • Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
 • Träff 3 – Hälsa och sjukvård
 • Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Behov, forskning, lagar och deltagarnas frågor

Föräldraskap i Sverige har sin grund i undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige. Träffarna bygger också på forskning, FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning samt deltagarnas egna frågor. Under kursen kommer du att få möjlighet att prata med andra föräldrar, dela med dig av dina erfarenheter och frågor.

Kursens mål är stärkta föräldrar och tryggare familjer, ökade möjligheter att ta del av det svenska samhället samt bättre skolresultat för barnen.

Gruppträffar under hösten 2021

I höst kommer möjlighet till arabisk och persisk tolk finnas!

 • Datum: Måndagar den 22 november, 6 december, 20 december samt 10 januari 2022 och 24 januari 2022.
 • Tid: Klockan 13.00 - 15.30
 • Plats: Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10 i Leksand.
 • Kostnad: Kursen är gratis och vi bjuder på fika!
 • Anmälan: Sista anmälningsdag är den 16 november. Du behöver vara med alla träffar. Max 12 deltagare.
 • Tolk: Hör av dig till oss om du behöver arabisk eller persisk tolk.

Anmälan och kontakt

Du anmäler dig enkelt via formuläret på den här sidan. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss som leder gruppen:

Maria Groth

Lena C. Nilsson

Sidan uppdaterad: 2021-10-25