Folkhälsoarbete

Glada barn tillsammans

Kommunens folkhälsoarbete syftar till att bidra till en jämlik och god hälsa för alla invånare. Prioriterade arbetsområden är barn och ungas hälsa, ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och drogförebyggande insatser.