Barn och ungas hälsa

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Folkhälsoplaner

Lena Ryen

Telefon: 0247-803 77

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

En nulägesbild som visar hur ungdomar tycker att det är att leva i Leksand och hur de upplever att de mår genomförs som en del i ett regiongemensamt projekt som kallas Bästa ungdomsregionen.

 

LUPP-enkäten 2015

LUPP-enkäten 2018 kommer att publiceras här.

Sidan uppdaterad: 2019-03-20