Tillgänglighet

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Folkhälsoplaner

Lena Ryen

Telefon: 0247-803 77

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Två personer i rullstol sportar tillsammans i en idrottshall. Parasport, tidigare handikappidrott, är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning.

Leksands kommun arbetar för att öka tillgängligheten till offentliga lokaler.

Arbetet sker tillsammans med representanter från handikapprådet som inventerar lokaler i kommunen utifrån olika behov av tillgänglighet.

Beskrivning av tillgängligheten till de  offentliga lokaler som har inventerats kan man ta del av i Tillgänglighetsguiden.

Tillgänglighetsguiden

Alla handikappföreningar som finns representerade i kommunen är välkomna att vara med i handikapprådet. I rådet finns även politiker och tjänstemän. Rådet träffas cirka fyra gånger per år.

Handikapprådet

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-03-27