Funktionsnedsättning, LSS

Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till olika insatser.