Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Korttidstillsyn är en verksamhet som innebär att du före och efter skoldagen samt vid lov får tillsyn tillsammans med andra ungdomar.

På korttidstillsynen (LSS-fritids) får du om du behöver möjlighet till en lugn stund efter skolan. På korttidstillsynen finns även  möjlighet till både gruppaktiviteter och indivuella aktiviteter. 

Genomförandeplan

Du som är på korttidstillsynen blir erbjuden att tillsammans med oss och dina vårdnadshavare göra en genomförandeplan. Där beskriver man hur och vilket stöd personalen behöver ge just dig.

Vem kan få korttidstillsyn?

Skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning och som inte kan klara sig själv före och efter skoltid under den tid som vårdnadshavare arbetar. 

Vart ligger verksamheten?

Korttidstillsynens (LSS-fritids) lokaler ligger på Fiskgatan 3 i centrala Leksand.

Sidan uppdaterad: 2019-06-19