Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du tillfälligt, under kortare eller längre tid, vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj.

I korttidsvistelse ingår omvårdnad och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, till exempel med hygien, förflyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider.

Korttidsvistelse kan också vara att du deltar i en lägerverksamhet.

Vem kan få insatsen?

Korttidsvistelse beviljas personer med sådana funktionsnedsättningar att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning.

Var ligger verksamheten?

Korttidshemmet ligger på Fiskgatan 3 i centrala Leksand.

Sidan uppdaterad: 2019-06-19