LSS

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Biståndshandläggare

Vård och omsorg

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du omfattas av någon av de tre personkretsarna

De tre personkretsarna omfattar personer med:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ha ett omfattande behov av stöd.

Om du inte omfattas av någon av personkretsarna kan du ha rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Individuell plan

Planen ska formuleras vid ett möte mellan personen med funktionsnedsättning och de personer som han eller hon vill ska vara med. Den individuella planen ska beskriva beslutade och planerade insatser med kortsiktiga och långsiktiga mål. Syftet med planen är att samverka och klargöra olika ansvarsområden.

Råd och stöd

Råd och stöd är Landstingets ansvar. Insatsen består av expertstöd från personal som är särskilt kunniga när det gäller människor med stora och varaktiga funktionshinder.

Insatsen rådgivning och annat personligt stöd kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, talpedagog, logoped, dietist med flera. Det kan ges till den enskilde själv, anhöriga eller närpersonal. Arbetet skall ske från ett helhetsperspektiv. Därför arbetar dessa specialister i särskilda team som finns inom landstinget.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens handläggare.

Sidan uppdaterad: 2019-07-12