Hemtjänst

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Biståndshandläggare

Vård och omsorg

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Ragnhild Larsson, från hemtjänsten, besöker Mary Homman i Insjön. Foto: Lars Dahlström

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänsten ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv.

Behovet av hjälp avgör vilka insatser som är aktuella och hur din hjälp ska utformas. Hemtjänstens insatser delas in i omvårdnads- och serviceinsatser. Insatserna är till för att bryta isolering och för att du ska känna dig trygg och säker i hemmet.

Insatser

Personlig omvårdnad avser de insatser som behövs för att tillgodose dina fysiska, psykiska och sociala behov. Det innebär bland annat hjälp med att äta, dricka, klä sig, förflytta sig och sköta sin personliga hygien.

Serviceinsatser avser hjälp med vanliga hushållssysslor så som städ, tvätt, renbäddning, inköp och social samvaro.

Du väljer själv vem som ska utföra arbetet

Leksands kommun har valfrihet inom hemtjänsten, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv väljer vilket företag, så kallad leverantör, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av kommunen.

Idag har vi två utförare av hemtjänst: Kommunens hemtjänst och Anneli Omsorg.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning om hemtjänst gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader för hemtjänst

Sidan uppdaterad: 2021-02-19