Bekräftad information och råd från svenska myndigheter

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Det är viktigt att vara källkritisk när man får information om kriget i Ukraina. Ett tips är att söka information från flera olika källor och inte sprida vidare obekräftade rykten. På den här sidan länkar vi till bekräftad information från svenska myndigheter.

Många av människorna som flyr kriget i Ukraina söker sig till vänner och bekanta för att få någonstans att bo. Vi känner redan till ett antal som har flytt till Leksands kommun. Hur utvecklingen fortsätter är svårt att säga.

Svenska gränspolisen och Migrationsverket förbereder sig för att kunna hantera större flyktingströmmar sedan EU-länderna aktiverade det så kallade massflyktsdirektivet som innebär att flyktingar från Ukraina får tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Leksands kommun hanterar inte boendefrågan, utan hänvisar till Migrationsverket som ansvarar för att ordna boende åt flyktingar från Ukraina. För närvarande upphandlar Migrationsverket endast större boendeanläggningar genom regelverket för offentlig upphandling. Det är i dagsläget inte aktuellt att anlita privatpersoners boendemöjligheter.

Läs mer i Migrationsverkets frågor och svar om situationen i Ukraina

Det är Migrationsverket som ansvarar för att människor som söker tillstånd enligt massflyktsdirektivet eller asyl i Sverige har någonstans att bo och får något att äta. I dagsläget har Migrationsverket inte något boende i Leksands kommun och det förs heller inte några diskussioner med kommunen om detta.

Inventering av kommunala boendemöjligheter

Länsstyrelsen har frågat hur många bostäder kommunen på kort varsel kan erbjudas ukrainska flyktingar. Leksands kommun och Leksandsbostäder har inga bostäder att erbjuda på kort varsel, men har kartlagt vilka kommunala lokaler som kan vara aktuella i ett längre perspektiv om det uppstår behov.

Inventering av boendemöjligheter hos närings- och föreningsliv

Länsstyrelsen har också bett kommunen att inventera vilka tillfälliga boendemöjligheter som finns hos företag, föreningar och organisationer. Aktörer som har boendemöjligheter kan bli kontaktade av Migrationsverket om det uppstår behov.

Inventeringen gäller INTE privatpersoners boendemöjligheter.

På Migrationsverkets hemsida finns mer information om Migrationsverkets olika boendeformer.

Migrationsverkets hemsida

Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Vill flyktingarna ha samhällets stöd, exempelvis tillgång till skola, ska de söka uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet eller asyl hos Migrationsverket.

  • Asylsökande barn eller barn med uppehållstillstånd, har rätt till utbildning i svensk förskola och skola.
  • Asylsökande eller personer med uppehållstillstånd har rätt till ekonomiskt stöd.
  • Ukrainare som har tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet får arbeta i Sverige och hänvisas i första hand till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta jobb.

Migrationsverkets information med anledning av situationen i Ukraina

Dina anhöriga och vänner behöver ansöka om skydd hos Migrationsverket för att ha rätt till hjälp och stöd från samhället. Ukrainska medborgare som har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige via en e-tjänst på Migrationsverkets webbplats eller genom att besöka Migrationsverket personligen.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Det bästa sättet är att stötta någon av alla organisationer som hjälper människor som har drabbats av kriget i Ukraina. Några exempel är UNICEF Sverige, Rädda barnen och Röda korset. Det finns också lokala och regionala initiativ som man kan stötta.

På sin hemsida ger Röda korset fem tips på hur du som privatperson kan hjälpa till:

Fem tips från Röda korset

Bli familjehem för ukrainska barn och ungdomar

Socialtjänsten förbereder sig just nu för att kunna ta emot ensamkommande barn och ungdomar från Ukraina om behovet skulle uppstå. Om du och din familj kan tänka er att bli familjehem för ukrainska barn och ungdomar så är ni välkomna att kontakta våra familjehemssekreterare:

Gunilla Andersson

Liselott Sehlgård Smångs

Läs mer om familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Kommunen har bildat en stabsorienteringsgrupp som bland annat jobbar med omvärldsbevakning för att hela tiden ha en samlad och uppdaterad lägesbild. Grupperingen gör att frågan har hög prioritet och att vi snabbt kan fatta de beslut som situationen kräver.

Vi följer utvecklingen noggrant och har löpande dialog med exempelvis länsstyrelsen, övriga dalakommuner och Migrationsverket om händelseutvecklingen och eventuella behov av samverkan.

Kommunen har ingen boendesamordnare

Under flyktingkrisen 2015-2016 hade kommunen en boendesamordnare, men det är ingen funktion som finns idag. Leksands kommun hanterar inte boendefrågan på samma sätt, utan hänvisar alla frågor om boende till Migrationsverket som ansvarar för att ordna boende åt flyktingar från Ukraina.

Skolgång för ukrainska barn i Leksand 

Ukrainska barn får efter registrering hos Migrationsverket möjlighet att gå i svensk skola. De omfattas dock inte av skolplikten då de inte blir folkbordförda i Sverige. Däremot önskar kommunen veta hur många ukrainska barn i skolåldern som vistas i vår kommun, detta för att kunna erbjuda det vi kan bidra med.

Från och med 11 april får även friskolor i Leksands kommun ta emot elever. Inskrivningen till dem sker via Leksands kommun.

Hur sker inskrivningen av de ukrainska skolbarnen?

Kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig med inskrivningen. Därefter blir de kontaktade av kommunen med beslut om skolplacering.

Kontakt kundtjänst

Kundtjänst

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en interaktiv karta på sin hemsida. Där kan du själv söka fram var ditt närmaste skyddsrum finns.

I dagsläget finns sex skyddsrum i Leksands kommun registrerade på kartan, men kommunen har inlett en inventering av samtliga skyddsrum, så kartan kan komma att uppdateras.

Här finns de sex registrerade skyddsrummen

  • Leksand: 120 platser på vårdcentralen/Limsjögården, 110 platser på Åkerö skola och 54 platser i kvarteret Häradsdomaren (Länsförsäkringar vid Torget).
  • Insjön: 102 platser på Insjöns skola och 43 platser i Insjöns stationshus.
  • Siljansnäs: 57 platser i sockenstugan.

På MSB:s hemsida kan du också läsa mer om vad som finns i ett skyddsrum.

MSB:s skyddsrumskarta

MSB:s information om skyddsrum

Det kan vara svårt att prata om det som sker i Ukraina. Men det är viktigt att ingen lämnas ensam med sin oro, särskilt inte barn. Försvarsmakten har tagit fram bra information med tips och råd på hur du kan prata med ditt barn om det som sker i Ukraina. På webbplatsen krisinformation.se finns också bra och bekräftad information om det som sker i Ukraina som är anpassad för barn.

Försvarsmaktens information anpassad för barn

Information anpassad för barn på webbplatsen krisinformation.se

Det finns regler för att ta in djur till Sverige, bland annat för att förhindra att vi får in rabies, som är en dödlig sjukdom som kan drabba både människor och djur. Just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Det innebär att vi bedömer från fall till fall vilka åtgärder som är nödvändiga.

Läs mer på Jordbrukets hemsida.

I dessa tider när information snabbt sprids via internet är det viktigt att du är källkritisk. Sök information från flera olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. På webbplatsen krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt.

Om källkritik på webbplatsen krisinformation.se

Sidan uppdaterad: 2022-03-31