Ensamkommande barn och unga

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Många nyanlända kom till Leksand 2015

Leksands kommun tar emot ensamkommande asylsökande barn.

Eftersom de ensamkommande barnen saknar vårdnadshavare placeras de familjehem av socialtjänsten. Där bor de i väntan på Migrationsverkets beslut i asylärendet.

Socialtjänstens socialsekreterare utreder och följer upp barnens vårdbehov i enlighet med principen om barnets bästa. 

Rätten till en god man

Alla asylsökande ungdomar ska tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. God man ska företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd (PUT) träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället.

Självständighet är målet

I takt med att barnen blir alltmer självständiga och myndiga slussas de ut i egna bostäder för att till slut skrivas ut från verksamheten.  Målet med verksamheten är att barnen ska ges de bästa möjliga verktygen för att bli självständiga, egenförsörjande och trygga vuxna.

Sidan uppdaterad: 2019-04-26