Missbruk och beroende

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Alkohol/Drogrådgivare

Johan Gut

Telefon: 0247-806 47

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 2, 79330 Leksand

Alkohol/Drogrådgivare

Kerstin Lövris

Telefon: 0247-806 83

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 2, 79330 Leksand

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak.

Öppenvård

Öppenvård betyder vård eller råd och stöd som sker på hemmaplan. Detta innebär i praktiken att man kan fortsätta med sitt "vanliga" liv såsom arbete, studier, praktik och så vidare under behandlingstiden.

Du kan ansöka om stöd hos oss och vi kan erbjuda dig behandling på hemmaplan genom öppenvård.  Även du som anhörig kan få stöd och hjälp.

I Leksand finns öppenvården belägen på Hagagatan 2.

Målgrupp

Haga öppenvårds målgrupp är vuxna från 18 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av spel (spel om pengar), alkohol eller droger. Haga kan även ta emot personer under 18 år då alternativt på bistånd från socialtjänsten eller genom ungdomstjänst.

Öppenvård – Spel, Alkohol- och drogrådgivning

Stöd, rådgivning och behandling. Har du spel, alkohol eller drogrelaterade problem? Är tiden inne för en förändring?

Spel, Alkohol- och drogrådgivning kan erbjuda hjälp till en förändring för personer med riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende. På vår öppenvård – spel, alkohol- och drogrådgivning erbjuder stöd och rådgivning kring frågor om spel, alkohol- och droganvändning. Här berör vi begreppen bruk, riskbruk, skadligt bruk och beroenden.

Öppenvård - behandling

Gruppbehandlingen erbjuds dagligen måndag till och med fredag med löpande intag. Behandlingen är en insats som beviljas av socialtjänsten efter utredning. Det är viktigt att en utredning görs så att Du får rätt hjälp/insats. Behandlingen börjar med en primärbehandling under 8 veckor, därefter följer eftervård med 2 dagar per vecka under i 6 månader.

Anonym rådgivning

Om du är osäker på om du eller någon anhörig har ett missbruk eller du vill veta mera om hur ett missbruk fungerar, är du välkommen att kontakta oss för anonym rådgivning. Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan till oss.

Ansökan – Anmälan

En ansökan från enskild leder alltid till att en utredning genomförs som visar på hur den sökande bäst kan få hjälp, utredningen ansvarar en socialsekreterare för. En anmälan där någon uttrycker oro över någons missbruk leder till att Missbruksenheten gör en så kallad förhandsbedömning genom att kontakta den anmälan berör. En utredning får enligt lag inte öppnas mot den enskildes vilja om inte en omedelbar fara för den enskildes liv och hälsa föreligger.

Öppenvård eller behandlingshem

Utredning som kartlägger individens behov av vård skall även ge anvisning åt om vården kan ges i öppenvård eller om behov av vård på behandlingshem är aktuell. Öppenvård ger möjlighet att bli kvar i sin normala miljö med arbete och socialt umgänge. Ibland är dock missbruket så omfattande att man behöver komma bort från sin vanliga miljö och få mer genomgripande vård på behandlingshem under en tid. Vård på behandlingshem kompletteras oftast med efterföljande öppenvård på hemmaplan. Socialtjänstens vård/behandlingsinsatser planeras så långt det är möjligt tillsammans med individen.

Anhörigstöd

Du som anhörig är viktig och har många gånger påverkats starkt av att som närstående leva i en situation, där den som missbrukar alkohol/droger fått allvarliga problem med sig själv och sitt liv.

Vi ser missbruk och beroende som en familjär angelägenhet. Som närstående finns det möjlighet att få hjälp och information om missbruk/beroende och anhörigproblematik.

Som anhörig kanske du:

 • Tar ansvar för missbrukarens känslor, handlingar och behov
 • Undviker eller känner obehag för närhet och kanske isolerar dig från omgivning och vänner
 • Känner skuld och skamkänslor
 • Försöker kontrollera eller skydda missbrukaren från konsekvenser
 • Känner att du inte längre styr ditt eget liv
 • Känner dig arg, ledsen och förbisedd
 • Upplever känslor av depression, förvirring, ångest och hopplöshet
 • Undertrycker din vrede och andra obekväma känslor och tankar

Anhörigstöd i grupp eller enskilt

Du som anhörig kan få stöd i grupp eller enskilt. I gruppverksamheten träffas man under en period av 6 veckor i en sluten grupp. Under dessa veckor arbetar vi med:

 • Går igenom och tydliggör beroendet.
 • Den anhöriges livsområden och personlig utveckling
 •  Att lära sig uttrycka tydliga förhoppningar och gränser
 • Utmaningar/hemläxor att öva på mellan träffarna
 • Telefonkontakt vid önskemål mellan träffarna
 • Gruppdiskussioner och praktiska övningar

Kontakta oss

Är du i behov av stöd eller är du anhörig och behöver råd och stöd är du välkommen att höra av dig direkt till öppenvårdsmottagning. Du kan vara anonym. Du kan ringa vända Dig direkt till våra behandlare och alkohol-och drogterapeuter, se kontaktuppgifter ovan.

Gäller missbruket alkohol kan du ta kontakt med Anonyma Alkoholister i Leksand. Här kan du som stöd träffa personer i liknande situationer som du. Hit kan du vända dig även som anhörig.

Telefonnummer till AA i Leksand: 072-914 72 83

Läs mer på AA:s hemsida

Adult Children of Alcoholics (Vuxna barn till alkoholister) vänder sig till personer som vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra dysfunktionella förhållanden.

Telefonnummer: 0703-12 11 81

Här kan du läsa med om ACA

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Telefonnummer: 08-643 13 93, 070-610 96 61

Här kan du läsa mer om Al-Anon

Anonyma Narkomaner är en samling män och kvinnor som träffas flera gånger i veckan. Genom att söka stöd hos varandra hjälps de åt för att underlätta det drogfria livet. Att besöka ett möte en första gång binder dig inte till något, du bestämmer själv hur ofta och om du vill vara med under mötena.

Telefonnummer: 0771-138000

Här kan du läsa mer om NA

Sidan uppdaterad: 2021-05-05