Riskbruk, missbruk och beroende

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Alkohol/Drogrådgivare

Johan Gut

Telefon: 0247-806 47

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 2, 79330 Leksand

Alkohol/Drogrådgivare

Kerstin Lövris

Telefon: 0247-806 83

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 2, 79330 Leksand

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks-, riskbruk och beroendeproblem ska få hjälp att ta sig ur sitt missbruk och beroende av alkohol, droger, spel och/eller läkemedel.

Du kan ansöka om stöd eller behandling hos oss och vi kan erbjuda öppenvård eller behandlingshem med olika inriktningar.

Även du som anhörig kan få stöd och hjälp av oss.

Öppenvården Haga

Leksands kommun erbjuder hjälp till en förändring för personer från 18 år med skadligt bruk och/eller beroende genom öppenvård. Öppenvård innebär att du träffar en behandlare men bor kvar hemma. De metoder vi använder anpassas efter dina behov och bygger på aktuell och tillförlitlig forskning.

Ungdomar i åldern 13 - 18 år kan också få hjälp av öppenvården efter kontakt med socialtjänst eller som ungdomstjänst.

Så här går det till hos oss

Du kan ringa eller mejla till någon av oss om du vill ha kontakt för rådgivning i telefon eller för att boka ett första besök med någon av oss. Du kan också kontakta socialtjänsten för att där ansöka om hjälp hos oss på Haga. Därefter kan du erbjudas gruppbehandling eller enskilda samtal. Gruppbehandling erbjuds dagligen måndag till och med fredag med löpande intag. Behandlingen är en insats som beviljas av socialtjänsten efter utredning. Det är viktigt att en utredning görs så att Du får rätt hjälp/insats. 

Anonym rådgivning

Om du är osäker på om du eller någon anhörig har ett missbruk eller du vill veta mera om hur ett missbruk fungerar, är du välkommen att kontakta oss för anonym rådgivning. Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan till oss.

Ansökan – Anmälan

En ansökan från enskild leder alltid till att en utredning genomförs som visar på hur den sökande bäst kan få hjälp, utredningen ansvarar en socialsekreterare för. En anmälan där någon uttrycker oro över någons missbruk leder till att Missbruksenheten gör en så kallad förhandsbedömning genom att kontakta den anmälan berör. En utredning får enligt lag inte öppnas mot den enskildes vilja om inte en omedelbar fara för den enskildes liv och hälsa föreligger.

Öppenvård eller behandlingshem

Utredning som kartlägger individens behov av vård skall även ge anvisning åt om vården kan ges i öppenvård eller om behov av vård på behandlingshem är aktuell. Öppenvård ger möjlighet att bli kvar i sin normala miljö med arbete och socialt umgänge. Ibland är dock missbruket så omfattande att man behöver komma bort från sin vanliga miljö och få mer genomgripande vård på behandlingshem under en tid. Vård på behandlingshem kompletteras oftast med efterföljande öppenvård på hemmaplan. Socialtjänstens vård/behandlingsinsatser planeras så långt det är möjligt tillsammans med individen.

Anhörigstöd

Du som anhörig är viktig och har många gånger påverkats starkt av att som närstående leva i en situation, där den som missbrukar alkohol/droger fått allvarliga problem med sig själv och sitt liv.

Vi ser missbruk och beroende som en familjär angelägenhet. Som närstående finns det möjlighet att få hjälp och information om missbruk/beroende och anhörigproblematik.

Som anhörig kanske du:

 • Tar ansvar för missbrukarens känslor, handlingar och behov
 • Undviker eller känner obehag för närhet och kanske isolerar dig från omgivning och vänner
 • Känner skuld och skamkänslor
 • Försöker kontrollera eller skydda missbrukaren från konsekvenser
 • Känner att du inte längre styr ditt eget liv
 • Känner dig arg, ledsen och förbisedd
 • Upplever känslor av depression, förvirring, ångest och hopplöshet
 • Undertrycker din vrede och andra obekväma känslor och tankar

Anhörigstöd i grupp eller enskilt

Du som anhörig kan få stöd i grupp eller enskilt. I gruppverksamheten träffas man under en period av 6 veckor i en sluten grupp. Under dessa veckor arbetar vi med:

 • Går igenom och tydliggör beroendet.
 • Den anhöriges livsområden och personlig utveckling
 •  Att lära sig uttrycka tydliga förhoppningar och gränser
 • Utmaningar/hemläxor att öva på mellan träffarna
 • Telefonkontakt vid önskemål mellan träffarna
 • Gruppdiskussioner och praktiska övningar

Kontakta oss

Är du i behov av stöd eller är du anhörig och behöver råd och stöd är du välkommen att höra av dig direkt till öppenvårdsmottagning. Du kan vara anonym. Du kan ringa vända Dig direkt till våra behandlare och alkohol-och drogterapeuter, se kontaktuppgifter ovan.

Gäller missbruket alkohol kan du ta kontakt med Anonyma Alkoholister i Leksand. Här kan du som stöd träffa personer i liknande situationer som du. Hit kan du vända dig även som anhörig.

Telefonnummer till AA i Leksand: 072-914 72 83

Läs mer på AA:s hemsida

Adult Children of Alcoholics (Vuxna barn till alkoholister) vänder sig till personer som vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra dysfunktionella förhållanden.

Telefonnummer: 0703-12 11 81

Här kan du läsa med om ACA

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Telefonnummer: 08-643 13 93, 070-610 96 61

Här kan du läsa mer om Al-Anon

Anonyma Narkomaner är en samling män och kvinnor som träffas flera gånger i veckan. Genom att söka stöd hos varandra hjälps de åt för att underlätta det drogfria livet. Att besöka ett möte en första gång binder dig inte till något, du bestämmer själv hur ofta och om du vill vara med under mötena.

Telefonnummer: 0771-138000

Här kan du läsa mer om NA

Sidan uppdaterad: 2021-10-26