Missbruk

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Alkohol/Drogrådgivare

Jan Karlsson

Telefon: 0247-803 12

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 2, 793 30 Leksand

Bild på Jan Karlsson

Alkohol/Drogrådgivare

Johan Gut

Telefon: 0247-806 47

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 2, 793 30 Leksand

Alkohol/Drogrådgivare

Åse Andersson

Telefon: 0247806 48

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 2, 793 30 Leksand

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak.

Missbruk kan exempelvis handla om alkohol,  droger eller spel. Socialtjänstens vårdinsatser planeras så långt det är möjligt tillsammans med individen det gäller.

Öppenvård missbruk

Du kan ansöka om stöd hos oss och vi kan erbjuda dig vård på hemmaplan genom öppenvård eller vård på behandlingshem med olika inriktningar. Även du som anhörig kan få stöd och hjälp.

Öppenvård betyder vård som sker på hemmaplan. Detta innebär i praktiken att man kan fortsätta med sitt "vanliga" liv såsom arbete, studier, praktik och så vidare under behandlingstiden. I Leksand finns öppenvården belägen på Hagagatan. Behandlingen är alltid frivillig och vänder sig främst till dig som oroar dig för ditt alkohol/drog eller spelanvändande eller är anhörig till någon person med missbruksproblem.

Vi vet av erfarenhet att många kan uppleva det som jobbigt att söka stöd och framförallt att medverka i grupp. Därför inleds ofta kontakten med Haga öppenvård med telefonsamtal eller enskilda samtal med möjlighet att få vara anonym. Det finns också möjlighet att få gå i en motivationsgrupp där deltagarantalet oftast är mindre till antalet. I motivationsgruppen får man grundläggande information om missbruks/beroende problematik samt möjlighet att reflektera eller diskutera. Även all medverkan i grupp är frivillig och det finns inget krav på att man själv behöver prata om sig själv eller delta i diskussioner. Alla är olika och vi respekterar givetvis detta.

Behandlarna på Haga öppenvård har personliga erfarenheter av beroende och hur det är att tillfriskna.

Här möts du inte av pekpinnar eller fördömande utan av kunskap, erfarenhet och värme! Det är aldrig för sent att söka hjälp, men kom ihåg att det aldrig är för tidigt heller!

Biståndsbeslut och frågor

För att få stöd från öppenvården behöver du ett biståndsbeslut från socialtjänsten. De handläggare som jobbar med missbruksfrågor har telefontid måndag till onsdag, samt fredag 09.30–10.15. Om du har fler frågor kring missbruk eller öppenvården så tveka inte att höra av dig, du kontaktar öppenvården direkt.

Anonym rådgivning

Om du är osäker på om du eller någon anhörig har ett missbruk eller du vill veta mera om hur ett missbruk fungerar, är du välkommen att kontakta oss för anonym rådgivning. Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan till oss.

De handläggare som jobbar med missbruksfrågor har telefontid måndag till onsdag, samt fredag 09.30–10.15.

Anhörigstöd

Du som anhörig är viktig och har många gånger påverkats starkt av att som närstående leva i en situation, där den som missbrukar alkohol/droger fått allvarliga problem med sig själv och sitt liv.

Vi ser missbruk och beroende som en familjär angelägenhet. Som närstående finns det möjlighet att få hjälp och information om missbruk/beroende och anhörigproblematik.

Som anhörig kanske du:

 • Tar ansvar för missbrukarens känslor, handlingar och behov
 • Undviker eller känner obehag för närhet och kanske isolerar dig från omgivning och vänner
 • Känner skuld och skamkänslor
 • Försöker kontrollera eller skydda missbrukaren från konsekvenser
 • Känner att du inte längre styr ditt eget liv
 • Känner dig arg, ledsen och förbisedd
 • Upplever känslor av depression, förvirring, ångest och hopplöshet
 • Undertrycker din vrede och andra obekväma känslor och tankar

Hos oss kan hjälpen se ut på följande sätt:

 • Öppenvårdsbehandling
 • Enskilda terapeutiska samtal
 • Rådgivande samtal (max 4-5 gånger) där du kan vara anonym om du så vill
 • Telefonrådgivning
 • Hembesök

Vi finns lokaliserade på Haga öppenvård.

Ideella stödorganisationer

Det finns också flera ideella organisationer som stöttar personer med missbruks- och beroendeproblematik. 

Gäller missbruket alkohol kan du ta kontakt med Anonyma Alkoholister i Leksand. Här kan du som stöd träffa personer i liknande situationer som du. Hit kan du vända dig även som anhörig.

Telefonnummer till AA i Leksand: 072-914 72 83

Läs mer på AA:s hemsida

Adult Children of Alcoholics (Vuxna barn till alkoholister) vänder sig till personer som vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra dysfunktionella förhållanden.

Telefonnummer: 0703-12 11 81

Här kan du läsa med om ACA

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Telefonnummer: 08-643 13 93, 070-610 96 61

Här kan du läsa mer om Al-Anon

Anonyma Narkomaner är en samling män och kvinnor som träffas flera gånger i veckan. Genom att söka stöd hos varandra hjälps de åt för att underlätta det drogfria livet. Att besöka ett möte en första gång binder dig inte till något, du bestämmer själv hur ofta och om du vill vara med under mötena.

Telefonnummer: 0771-138000

Här kan du läsa mer om NA

Sidan uppdaterad: 2019-06-12