Boendestöd

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Biståndshandläggare

Vård och omsorg

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Boendestöd är ett stöd för dig i din vardag.

Boendestödet kan ge dig stöd och hjälp i din vardag i och utanför bostaden så att du får möjlighet att leva ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt.

Boendestöd vänder sig till:

  • Personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Personer med samsjuklighetsproblematik
  • Personer som tillhör LSS personkrets (Lagen om stöd och service) 
  • Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som till exempel ADHD, ADD och Tourettes syndrom

Stöd utifrån behov och önskemål

Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering för att engagera, uppmuntra och motivera dig till delaktighet och ansvarstagande. Stödet ska utformas utifrån dina behov och önskemål.

Boendestödet kan vara ett praktiskt stöd för att ge dig hjälp med till exempel städ, inköp, matlagning, tvätt, klädvård och hygien samt praktiskt stöd med enklare myndighetskontakter.

Det kan också vara ett pedagogiskt stöd för att strukturera din vardag, hitta rutiner samt förenkla, tydliggöra, planera och träna vardagliga sysslor tillsammans med dig.

Boendestöd kan också ges i form av socialt stöd för att ge dig möjlighet att vara med i ett socialt sammanhang, för besök och deltagande i arbete/sysselsättning eller annan delaktighet för att bryta isolering.

I boendestöd ingår inte stöd och hjälp för att hantera ekonomiska frågor eller att arbeta med någon form av terapeutisk samtalsbehandling till exempel samtalsterapi.

Ansökan om boendestöd

Ansökan eller förfrågningar om boendestöd gör du hos kommunens handläggare.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03