Kommunens och landstingets ansvar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar du information om ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting vad gäller sjukvård och tandvård.

Leksands kommun och landstinget i Dalarna har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i kommunen. All hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården på boenden för äldre och funktionshindrade upp till sjuksköterskenivå. Det finns även arbetsterapeuter och sjukgymnaster för rehabilitering.

Hemsjukvård

Kommunen är ansvarig för personer som är inskrivna i hemsjukvården och har en vårdplan, oavsett ålder och sjukdom. Uppgifterna utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Landstingets ansvar

Landstinget ansvarar bland annat för öppenvård, vård på lasarett, rehabilitering, tandvård och sjukresor. Mer information hittar du på landstingets hemsida.

Tandvård

Landstinget ska verka för en god tandhälsa och har ansvar för att länets invånare erbjuds en bra tandvård. Tandvården kan utföras av såväl landstingets egen tandvård, folktandvården, som av privata tandläkare.

Sidan uppdaterad: 2019-04-05