Korttidsboende

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kulturkalaset 2018

I kommunen finns korttidsboende och växelvård.

Korttidsboende:

  • Kan beviljas efter en individuell behovsbedömning när en individ är i behov av hjälpinsatser som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst. Bedömningen görs av en biståndshandläggare och målet är att individen ska uppnå en skälig levnadsnivå.
  • Kan beviljas efter en individuell behovsbedömning när en anhörig behöver avlastning. Bedömningen görs av en biståndshandläggare och målet är att individen som är i behov av hjälp ska uppnå en skälig levnadsnivå.
  • Om en individ beviljas korttidsboende efter till exempel sjukhusvistelse kommer det utredas när individen kan återgå till sitt hem, samt vilka behov av insatser individen kan ha vid hemgång. Målet är alltid att individen ska återgå till sitt hem.

Växelvård

Växelvård är till skillnad från korttidsboende en återkommande planerad vistelse för att du ska få återhämtning eller för att din anhörig ska få avlastning.

Avgift

Information om kostnader för korttidsboende/växelvård hittar du under avgifter.

Limsjögården till och med december 2022

Vårt korttidsboende och boende för växelvård är förlagt till Rättviksvägen 5 (före detta Limsjögården) till december 2022. Från och med 2023 bedrivs verksamheten i lokalerna som tidigare var Tibble servicehus (numera ihopbyggt med Lyckavägens särskilda boende).

Sidan uppdaterad: 2022-07-28