Lyckavägens särskilda boende

Lyckavägens särskilda boende

Lyckavägens särskilda boende ligger på en höjd i vacker miljö i byn Tibble, med strålande utsikt över Limsjön och älven