Eldningsförbud

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren

Telefon: 010-203 17 91

E-postadress:

Om det är väldigt torrt i skog och mark kan kommunen bestämma om ett eldningsförbud. Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Du ska alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar.

Eldslågor i vårkvällen

Just nu:

Inget eldningsförbud i Leksands kommun.

Syftet med ett eldningsförbud är att förhindra skogsbränder. Det är kommunen som beslutar om eldningsförbud. I vissa fall kan även länsstyrelsen ta beslut om eldningsförbud.

Detta gäller vid ett eldningsförbud

Eldningsförbudet gäller aktiviteter utomhus som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle. Med fast bränsle menas till exempel ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande.

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på tillräckligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Det finns två olika typer av eldningsförbud:

  • Normalförbud innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.
  • Totalförbud kan införas om det är extremt hög brandrisk eller om länet och landets skogsbrandsresurser är ansträngda. Då är förbudet mer långtgående, bland annat får du då inte grilla eller laga mat över öppen låga i din trädgård.

Aktivitet Tillåtet vid normalförbud* Tillåtet vid totalförbud*
Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?** JA NEJ
Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?** JA NEJ
Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?** JA NEJ
Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?** JA NEJ
Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll? JA NEJ
Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö? JA NEJ
Grillning/matlagning på låga på fäbodvallen? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på skogsfastighet/i skogen? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus?** JA NEJ
Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta och liknande? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på fjället? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på kommunens grillplatser? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga i ett tält? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong? JA (om du har fastighetsägarens medgivande) JA (om du har fastighetsägarens medgivande)
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt? NEJ NEJ
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark? NEJ NEJ
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark? NEJ NEJ
Använda elgrill? JA JA
Tända en cigarett? JA. Men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen. JA. Men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen.
Använda levande ljus inomhus? JA JA
Använda levande ljus utomhus? NEJ NEJ
Elda i vedspis/kamin? JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad. JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Elda i min badtunna? NEJ NEJ
Får jag elda i min bastu? JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad. JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Använda fyrverkerier? NEJ NEJ
Utföra svetsning utomhus, hemma? NEJ NEJ
Utföra heta arbeten yrkesmässigt, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor? JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar. JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar.
Använda metallkap eller metallslip? JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar. JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar.

* Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebyggande brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Förbjudet att elda gräs i Leksands kommun

Det är alltid förbjudet att elda gräs utan tillstånd i Leksands kommun. Om du planerar att elda gräs ska du minst tre veckor i förväg ansöka om tillstånd och bifoga en markägardeklaration.

Ta kontakt med brandkåren i Leksand för mer information: 

Brandkåren

Ditt ansvar att elda säkert

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder.

Brandkårens information om eldning utomhus och hur du eldar säkert

Om du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar en brand kan du bli straffad. Det gäller oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Sidan uppdaterad: 2019-07-10