Eldningsförbud

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren

Telefon: 010-203 17 91

E-postadress:

Kom ihåg att du som eldar har ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Ta alltid reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Typ av förbud Gäller från och med
Inget eldningsförbud i Leksands kommun 2019-07-30

Det är kommunens brandkår som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud. I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. Om mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Detta gäller vid ett eldningsförbud

När kommunen eller länsstyrelsen beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra bränder i skog och mark. 

Eldningsförbudet gäller aktiviteter utomhus som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande).

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på tillräckligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Notera att eldningsförbud kan anpassas efter lokala behov och särskilda förhållanden.

Aktivitet Tillåtet vid normalförbud*
Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård? Ja**
Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård? Ja**
Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård? Ja**
Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård? Ja**
Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll? Ja
Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö? Ja
Grillning/matlagning på låga på fäbodvallen? Nej
Grillning/matlagning på låga på skogsfastighet/i skogen? Nej
Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus? Ja
Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta och liknande? Nej
Grillning/matlagning på låga på fjället? Nej
Grillning/matlagning på låga på kommunens grillplatser? Ja/Nej***, se förtydligande längre ner på sidan.
Grillning/matlagning på låga i ett tält? Nej
Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong? Ja (om du har fastighetsägarens medgivande)
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt? Nej
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark? Nej
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark? Nej
Använda elgrill? Ja
Tända en cigarett? Ja. Men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen.
Använda levande ljus inomhus? Ja
Använda levande ljus utomhus? Nej
Elda i vedspis/kamin? Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Elda i min badtunna? Ja**
Får jag elda i min bastu? Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Använda fyrverkerier? Nej
Utföra svetsning utomhus, hemma? Nej
Utföra heta arbeten yrkesmässigt, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor? Ja, men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar.
Använda metallkap eller metallslip? Ja, men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar.
Tända och kola kolmila? Nej

* Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebyggande brand.

** Grillning/matlagning  eller eldning i badtunna i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

*** Vid normalförbud är det tillåtet med grillning/matlagning på låga på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen så att gnista ej kan orsaka brand.

*** Vid ett eldningsförbud är det inte tillåtet med grillning/matlagning på låga på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) men saknar en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen, till exempel i skogen eller närhet till terrängen där gnista kan orsaka brand.

Förbjudet att elda gräs i Leksands kommun

Det är alltid förbjudet att elda gräs utan tillstånd i Leksands kommun. Om du planerar att elda gräs ska du minst tre veckor i förväg ansöka om tillstånd och bifoga en markägardeklaration.

Ta kontakt med brandkåren i Leksand för mer information: 

Kontakta Brandkåren

Ditt ansvar att elda säkert

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. 

Brandkårens information om eldning utomhus och hur du eldar säkert

Om du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar en brand kan du bli straffad. Det gäller oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Sidan uppdaterad: 2020-02-07