Eldningsförbud

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren

Telefon: 010-203 17 91

E-postadress:

Kom ihåg att du som eldar har ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Ta alltid reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Här ser du om det är eldningsförbud i Leksands kommun

Eldslågor i vårkvällen

Just nu:

Inget eldningsförbud i Leksands kommun.

Detta gäller vid ett eldningsförbud

När kommunen eller länsstyrelsen beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra bränder i skog och mark. 

Eldningsförbudet gäller aktiviteter utomhus som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande).

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på tillräckligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Det finns två olika typer av eldningsförbud:

  • Normalförbud innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåten om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas och orsaka skogsbrand. 
  • Totalförbud införs om det är extremt hög brandrisk eller om det redan pågår flera stora bränder i länet eller landet. Då är förbudet mycket större, och du får bland annat inte längre grilla eller laga mat över öppen låga i din trädgård.

Aktivitet Tillåtet vid normalförbud* Tillåtet vid totalförbud*
Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?** JA NEJ
Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?** JA NEJ
Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?** JA NEJ
Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?** JA NEJ
Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll? JA NEJ
Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö? JA NEJ
Grillning/matlagning på låga på fäbodvallen? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på skogsfastighet/i skogen? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus?** JA NEJ
Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta och liknande? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på fjället? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på kommunens grillplatser?*** JA/NEJ, se förtydligande längre ner på sidan. NEJ
Grillning/matlagning på låga i ett tält? NEJ NEJ
Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong? JA (om du har fastighetsägarens medgivande) JA (om du har fastighetsägarens medgivande)
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt? NEJ NEJ
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark? NEJ NEJ
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark? NEJ NEJ
Använda elgrill? JA JA
Tända en cigarett? JA. Men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen. JA. Men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen.
Använda levande ljus inomhus? JA JA
Använda levande ljus utomhus? NEJ NEJ
Elda i vedspis/kamin? JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad. JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Elda i min badtunna? NEJ NEJ
Får jag elda i min bastu? JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad. JA. Men bara om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Använda fyrverkerier? NEJ NEJ
Utföra svetsning utomhus, hemma? NEJ NEJ
Utföra heta arbeten yrkesmässigt, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor? JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar. JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar.
Använda metallkap eller metallslip? JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar. JA. Men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar.

* Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebyggande brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

*** Vid normalförbud är det tillåtet med grillning/matlagning på låga på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen så att gnista ej kan orsaka brand.

*** Vid ett eldningsförbud är det inte tillåtet med grillning/matlagning på låga på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) men saknar en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen, till exempel i skogen eller närhet till terrängen där gnista kan orsaka brand.

Förbjudet att elda gräs i Leksands kommun

Det är alltid förbjudet att elda gräs utan tillstånd i Leksands kommun. Om du planerar att elda gräs ska du minst tre veckor i förväg ansöka om tillstånd och bifoga en markägardeklaration.

Ta kontakt med brandkåren i Leksand för mer information: 

Brandkåren

Ditt ansvar att elda säkert

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. 

Brandkårens information om eldning utomhus och hur du eldar säkert

Om du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar en brand kan du bli straffad. Det gäller oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Sidan uppdaterad: 2019-07-30