Beslut och riktlinjer gällande coronapandemin

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun följer de rekommendationer som gäller och fattar lokala beslut med anledning av coronapandemin. På den här sidan berättar vi om rekommendationerna och besluten. Vi länkar också till viktig information på ansvariga myndigheters webbplatser.

Allmänna råd för hela landet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd som berättar vad vi måste göra för att följa reglerna i smittskyddslagen. I korthet innebär det att du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås med personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Ytterligare restriktioner - detta gäller just nu

Utöver de allmänna råden finns ytterligare nationella restriktioner. Krisinformation.se samlar de förbud samt de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår ifrån de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Krisinformation.se: Detta gäller just nu

Tillfällig covid-19-lag

Till och med september i år gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen berättar om aktuella begräsningar och åtgärder och är även ansvarig för tillsynen.

Länsstyrelsen Dalarna: Tillfälliga covid-19-lagen

Kommunens beslut med anledning av coronaviruset

För närvarande är inte kommunens krisorganisation aktiverad. Istället leds kommunens krisabete av kommunledningen inom ordinarie verksamhet.

Kommunen deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Det är kommunledningen som fattar alla lokala beslut med anledning av coronapandemin.

Så påverkas kommunens verksamheter av pandemin

Öppna förskolan på Familjecentralen Bönan har från och med onsdag 17 februari öppet i begränsad form och med fokus på utomhusaktiviteter. För att delta i utomhusaktiviteterna krävs att man skickat in en intresseanmälan och fått en bekräftelse på att man fått plats. Mer information finns på öppna förskolans sida.

Öppna förskolan

Familjecentralen Bönan

Barn på förskolan ska alltid stanna hemma om de är sjuka.

  • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har friska vuxna hemma, ska stanna hemma tills barnet har varit symptomfritt i minst 48 timmar. Om lindriga symtom kvarstår kan barnet återgå till förskolan efter en vecka.
  • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har vuxna hemma sjuka i covid-19, ska vara hemma minst sju dagar eller tills barnet är friskt.
  • Symtomfri barn ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad covid-19.

Hur länge barnet behöver stanna hemma och hur rekommendationerna kring provtagning för covid-19 ser ut har vi samlad information om på den här sidan:

Sjukdom och provtagning av barn och elever i förskola och skola

Pedagoger och vikarier stannar på "sin" förskola

Från och med måndagen den 23 november får inte förskolans ordinarie pedagoger röra sig mellan de olika förskolorna för att hjälpas åt. Istället får varje förskola tillgång till två specifika vikarier som bokas vid behov. Vikarierna är låsta till en särskild förskola och rör sig inte mellan våra olika förskolor, eller andra arbetsplatser.

Kan innebära tillfällig personalbrist

Besluten innebär att vi tillfälligt kan få personalbrist på en eller flera förskolor. Vi hoppas på förståelse och ser givetvis till att verksamheten organiseras på ett sådant sätt att vi hanterar vårt tillsynsansvar. Som vårdnadshavare får man gärna kolla läget på barnets förskola. Kan man ibland begränsa vistelsetiden så är det välkommet.

Ingen hämtning eller lämning inomhus

För att ha minsta möjliga antal vuxna på våra förskolor sker all hämtning och lämning tillsvidare utomhus eller ”i dörren”. Varje förskola har en pedagog som tar emot i hallen. Om det är tomt i hallen behöver den som lämnar ringa in till förskolan. Vid hämtning är det också bra att ringa för att pedagogerna ska veta att ni är på väg.

Skolorna följer de särskilda riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för skolans verksamhet. Eleverna uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd och tvätta händerna ofta och noga. På skolorna finns utökade elevutrymmen så att eleverna lättare kan sprida ut sig och hålla avstånd, en del undervisning hålls utomhus när vädret tillåter och stora samlingar där elever blandas från olika klasser unviks.

Undviker möten mellan vuxna

Enligt Folkhälsomyndigheten är det mycket sällan barn som smittar vuxna, istället sker smittspridningen mellan vuxna. Därför får lärare som inte har lektioner jobba hemifrån, alla möten mellan vuxna sker digitalt, lärarna äter inte tillsammans och om möjligt sitta de i klassrummen för eget arbete för att undvika trängsel bland kollegor.

Beredskap för distansundervisning och stängda skolor

Skolorna har god kontakt med Region Dalarnas smittskyddsenhet och vidtar eventuella åtgärder i samverkan med smittskyddsläkare. Skolorna är beredda att snabbt införa distansundervisning om det skulle behövas. Det finns färdiga planer för flera olika scenarier, även för scenariot där alla skolor måste stänga.

Men distansundervisning är den absolut sista insatsen eftersom det inte är en bra lösning för barnen. Det är inte heller en lösning som är bra under en längre tid.

Distansundervisning för högstadiet

Elevernas i årskurs 7 och 8 på Sammilsdalskolans högstadium inleder vårterminen med fjärrundervisning växelvis varannan dag fram till sportlovet. Efter sportlovet (från och med vecka 10) är planen att alla elever ska gå i skola som vanligt igen.

Möjligt att öppna fritids tidigare vid behov

Om barn på fritids har behov av att börja klockan 6, så öppnar vi fritidshemmet på Sammilsdalskolan. Barnen skjutsas sedan till sina ordinarie skolor lagom till skolstart. Möjligheten erbjuds eftersom flera föräldrar, framför allt inom vården, har fått ändrade arbetstider på grund av coronapandemin.

Efter en period av distans- och fjärrundervisning övergår gymnasiet till en kombination av undervisning på plats i skolan (närundervisning) och fortsatt distans- och fjärrundervisning. Förändringen gäller från och med måndagen den 25 januari till och med den 1 april om inget annat beslut fattas.

Elever och vårdnadshavare får löpande information via skolplattformen Vklass.

Leksands gymnasium

Från och med den 1 februari drar viss gruppundervisning igång igen. Det gäller bland annat dans, körsång, fiol och musikalutbildningens samtliga årskurser. Spelmanslaget och storbandet pausas fram till sportlovet.

Enskild undervisning fortsätter som tidigare eller om det är möjligt på distans via digitala kanaler.

Föräldrar och andra vuxna har inte tillträde till kulturskolans lokaler, utan får vänta utanför på sina barn. All vuxenundervisning pausas också eller bedrivs digitalt.

Alla föreställningar är inställda, alternativt spelas in och filmas med säkerhetsavstånd och utan publik.

Leksands kulturskola

Fritidsgården Jippo i Insjön är öppen, men har gjort en rad anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Fritidsgården Jippo 

Fältarbetare

Två fältarbetare anställdes under sommaren 2020 för att minska social oro och skapa trygghet bland ungdomar. Fältarbetarna fortsätter sitt arbete även 2021.

På vuxenutbildningen bedrivs undervisningen på plats, men scheman och gruppstorlekar anpassas för att undvika trängsel i klassrum och inom kollektivtrafiken.

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Sedan den 17 december vädjar kommunen till anhöriga på boenden att undvika besök. Detta i enlighet med de skärpta nationella råden som trädde i kraft den 14 december och som innebär att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19.

Dagligverksamheten Affärn på Norsgatan i Leksand är tills vidare stängt för kunder.

Leksandshallens alla verksamheter är stängda för allmänheten till och med den 7 mars då beslutet omprövas. Verksamheten håller stängt på grund av de skärpta nationella råden.

Leksandshallen.se

Kommunala sporthallar och gymnastiksalar är öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare som deltar i organiserad träning via föreningar. Antalet personer som får vistas i hallarna begränsas så att det motsvarar en utövare per tio kvadratmeter.

För övriga åldersgrupper är anläggningarna stängda till den 7 mars då beslutet omprövas.

Biblioteket i Insjön är stängt till och med den 7 mars. Under tiden är du välkommen att låna böcker på distans.

Låna böcker på distans

Biblioteket öppnar åter den 8 mars. Anpassningar kommer göras utifrån rådande pandemi. Mer information om detta kommer. 

Kulturhuset i Leksand är stängt. Anledningen är regeringens rekommendation om att hålla icke-nödvändig kommunal verksamhet stängd. Rekommendationen har förlängts till den 7 mars då beslutet omprövas.

Leksands kulturhus

Biblioteksdelen i kulturhuset

Biblioteksdelen i kulturhuset är stängd till och med den 7 mars. Under tiden är du välkommen att låna böcker på distans.

Låna böcker på distans

Biblioteket öppnar åter den 8 mars. Anpassningar kommer göras utifrån rådande pandemi. Mer information om detta kommer. 

 

Under 2020 har alla kommunens evenemang ställt in; Barnens valborg, valborsfirandet, nationaldagsfirandet, det stora midsommarfirandet i Gropen, Kulturkalaset och julmarknaden. Julmarknaden ersätts av en julskyltning som arrangeras av Norets köpmän.

Läs om våra evenemang

Kommunen har fattat en rad beslut för att stötta det lokala näringslivet. Det handlar om allt från att bjuda på webbsända företagarfrukostar till att ge uppskov på fakturor.

Information till företag med anledning av coronapandemin

Trängsel och smitta på matställen

Kommunens nyheter om coronaviruset

Sidan uppdaterad: 2021-02-02