Beslut om skärpta allmänna råd i Dalarnas län för att bromsa smittspridningen

Läs mer om vad som gäller i Dalarnas län

Information på teckenspråk: Skärpta allmänna råd i Dalarna

Beslut och riktlinjer gällande coronapandemin

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun följer händelseutvecklingen och fattar beslut med anledning av coronapandemin. Här berättar vi om de rekommendationer som gäller och de beslut som fattas av kommunens krisledning.

Leksands kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten om det nya coronaviruset covid-19

Skärpta allmänna råd i Dalarna

Från och med den 12 november gäller skärpta allmänna råd i Dalarna. Råden gäller för alla som vistas i Dalarnas län. Råden gäller i första hand till och med den 13 december 2020 och kan förlängas.

Det här gäller:

 • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
 • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Frågor och svar om de skärpta råden i Dalarna hos 1177.se

De nationella allmänna råd som infördes i våras gäller fortfarande:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten. Ofta och i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus. 
 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Testa dig om du har symtom. 

Provtagning för covid-19 och antikroppstester

Region Dalarna provtar för covid-19 på alla personer med symptom. Denna provtagning gäller virusprov (PCR) för att påvisa en pågående covid-19-infektion. Bokning görs enkelt via appen Min vård alternativt på valfri vårdcentral i länet.

Läs om att lämna prov för covid-19 på Region Dalarnas webbplats

Antikroppstester av covid-19

Region Dalarna erbjuder alla över 16 år i Dalarna möjlighet att boka tid för serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, som visar på en genomgången covid-19-infektion. Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se med e-legitimation.

Läs om att lämna prov för antikroppstest för covid-19 på Region Dalarnas webbplats

Kommunens beslut med anledning av coronaviruset

För närvarande är inte kommunens krisorganisation aktiverad. Istället leds kommunens krisabete av kommunledningen inom ordinarie verksamhet. Kommunikationsavdelningen är fortsatt förstärkt på grund av krisen.

Kommunen deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Det är kommunledningen som fattar alla lokala beslut med anledning av coronapandemin.

Så påverkas kommunens verksamheter av pandemin

Öppna förskolan på Familjecentralen Bönan är stängd året ut. Verksamheten stängdes i samband med att de lokala allmänna råden för Dalarnas län började gälla den 12 november.

Öppna förskolan

Familjecentralen Bönan

Barn på förskolan ska alltid stanna hemma om de är sjuka.

 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har friska vuxna hemma, ska stanna hemma tills barnet har varit symptomfritt i minst 48 timmar. Om lindriga symtom kvarstår kan barnet återgå till förskolan efter en vecka.

 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har vuxna hemma sjuka i covid-19, ska vara hemma minst sju dagar eller tills barnet är friskt.

Hur länge barnet behöver stanna hemma och hur rekommendationerna kring provtagning för covid-19 ser ut har vi samlad information om på den här sidan:

Sjukdom och provtagning av barn och elever i förskola och skola

Pedagoger och vikarier stannar på "sin" förskola

Från och med måndagen den 23 november får inte förskolans ordinarie pedagoger röra sig mellan de olika förskolorna för att hjälpas åt. Istället får varje förskola tillgång till två specifika vikarier som bokas vid behov. Vikarierna är låsta till en särskild förskola och rör sig inte mellan våra olika förskolor, eller andra arbetsplatser.

Kan innebära tillfällig personalbrist

Besluten innebär att vi tillfälligt kan få personalbrist på en eller flera förskolor. Vi hoppas på förståelse och ser givetvis till att verksamheten organiseras på ett sådant sätt att vi hanterar vårt tillsynsansvar. Som vårdnadshavare får man gärna kolla läget på barnets förskola. Kan man ibland begränsa vistelsetiden så är det välkommet.

Ingen hämtning eller lämning inomhus

För att ha minsta möjliga antal vuxna på våra förskolor sker all hämtning och lämning tillsvidare utomhus eller ”i dörren”. Varje förskola har en pedagog som tar emot i hallen. Om det är tomt i hallen behöver den som lämnar ringa in till förskolan. Vid hämtning är det också bra att ringa för att pedagogerna ska veta att ni är på väg.

Skolorna följer de särskilda riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för skolans verksamhet. Eleverna uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd och tvätta händerna ofta och noga. På skolorna finns utökade elevutrymmen så att eleverna lättare kan sprida ut sig och hålla avstånd, en del undervisning hålls utomhus när vädret tillåter och stora samlingar där elever blandas från olika klasser unviks.

Undviker möten mellan vuxna

Enligt Folkhälsomyndigheten är det mycket sällan barn som smittar vuxna, istället sker smittspridningen mellan vuxna. Därför får lärare som inte har lektioner jobba hemifrån, alla möten mellan vuxna sker digitalt, lärarna äter inte tillsammans och om möjligt sitta de i klassrummen för eget arbete för att undvika trängsel bland kollegor.

Beredskap för distansundervisning och stängda skolor

Skolorna har god kontakt med Region Dalarnas smittskyddsenhet och vidtar eventuella åtgärder i samverkan med smittskyddsläkare. Skolorna är beredda att snabbt införa distansundervisning om det skulle behövas. Det finns färdiga planer för flera olika scenarier, även för scenariot där alla skolor måste stänga.

Men distansundervisning är den absolut sista insatsen eftersom det inte är en bra lösning för barnen. Det är inte heller en lösning som är bra under en längre tid.

Möjligt att öppna fritids tidigare vid behov

Om barn på fritids har behov av att börja klockan 6, så öppnar vi fritidshemmet på Sammilsdalskolan. Barnen skjutsas sedan till sina ordinarie skolor lagom till skolstart. Möjligheten erbjuds eftersom flera föräldrar, framför allt inom vården, har fått ändrade arbetstider på grund av coronapandemin.

På gymnasiet sker för närvarande all undervisning på plats, men skolan kan snabbt ställa om till fjärr- och distansundervisning för enstaka klasser eller hela skolan om behov av det skulle uppstå.

Gymnasiets förstaklassare äter sin skollunch på Tegera arena för att undvika trängsel i skolrestaurangen Gästis.

Leksands gymnasium

Kulturskolan har pausat all gruppundervisning resten av året. Enskild undervisning fortsätter som tidigare eller om det är möjligt på distans via digitala kanaler. Föräldrar och andra vuxna har inte tillträde till kulturskolans lokaler, utan får vänta utanför på sina barn. All vuxenundervisning pausas också.

Alla föreställningar ställs in, alternativt spelas in och filmas med säkerhetsavstånd och utan publik.

Leksands kulturskola

Fritidsgården Jippo i Insjön är öppen, men har gjort en rad anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Fritidsgården Jippo 

Fältarbetare

Två fältarbetare anställdes under sommaren 2020 för att minska social oro och skapa trygghet bland ungdomar. Fältarbetarna fortsätter sitt arbete även 2021.

På vuxenutbildningen bedrivs undervisningen på plats, men scheman och gruppstorlekar anpassas för att undvika trängsel i klassrum och inom kollektivtrafiken

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Den 7 oktober hävdes besöksförbudet inomhus på våra fem äldreboenden. Men sedan de lokala allmänna råden för Dalarnas län infördes den 12 november uppmanas anhöriga att varken besöka kommunens gruppboenden eller särskilda boenden. Uppmaningen görs för att bromsa smittspridningen och förhindra att smittan drabbar sköra och äldre människor. 

Dagligverksamheten Affärn på Norsgatan i Leksand stänger butiken för kunder från och med måndagen den 23 november. Verksamheten öppnar preliminärt måndagen den 18 januari 2021. Verksamheten stängs till följd av de lokala allmänna råden för Dalarnas län.

Leksandshallens alla verksamheter är stängda för allmänheten. Hallen stängdes i samband med att de lokala allmänna råden för Dalarnas län infördes den 12 november.

Leksandshallen.se

Kulturhuset i Leksand och Insjöns bibliotek är stängt. Från och med den 19 november är det möjligt att låna böcker på distans. Verksamheterna håller stängt på grund av de lokala allmänna råden för Dalarnas län.

Låna böcker på distans

Leksands kulturhus

Under 2020 har alla kommunens evenemang ställt in; Barnens valborg, valborsfirandet, nationaldagsfirandet, det stora midsommarfirandet i Gropen, Kulturkalaset och julmarknaden. Julmarknaden ersätts av en julskyltning som arrangeras av Norets köpmän.

Läs om våra evenemang

Kommunen har fattat en rad beslut för att stötta det lokala näringslivet. Det handlar om allt från att bjuda på webbsända företagarfrukostar till att ge uppskov på fakturor.

Information till företag med anledning av coronapandemin

Trängsel och smitta på matställen

Utförligare beslut i datumordning

Under coronapandemin har kommunledningen, krisledningen och krisledningsnämnden fattat ett mycket stort antal beslut. Här redovisar vi de beslut som innebär större påverkan på en eller flera kommunala verksamheter:

Beslut fattade onsdagen den 18 november

Öppna förskolan stängs för resten av året på grund av de lokala allmänna råden för Dalarnas län. Av samma skäl pausas all gruppundervisning och vuxenundervisning på kulturskolan. Föräldrar och andra vuxna har inte tillträde till kulturskolans lokaler. Alla föreställningar ställs in, alternativt filmas med säkerhetsavstånd och utan publik. 

Beslut fattade tisdagen den 17 november

Skärpta allmänna råd för Dalarnas län gör att Leksandshallen stängs för allmänheten. All simundervisning för skolbarn fortsätter som planerat. Leksands kulturhus och Insjöns bibliotek stängs också.

Beslut fattade fredagen den 13 november

Fritidsavdelningens hjälptjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning, Fixar-Malte, pausas. Tjänsten är inte tillgänglig så länge de lokala allmänna råden för Dalarnas län gäller.

Beslut fattade fredagen den 6 november

Den traditionella julmarknaden ställs in. Istället arrangerar Leksands handlare en stämningsfull julskyltning den 28 november.

Beslut fattade torsdagen den 15 oktober

Eleverna på Sammilsdalskolans högstadium (årskurs 7, 8 och 9) får fjärrundervisning hemma fram till höstlovet (vecka 44). Beslutet fattas efter rekommendation från Region Dalarnas smittskyddsläkare eftersom det finns konstaterade fall av covid-19 hos personalen på skolans högstadium. 

Beslut fattade onsdagen den 7 oktober

 • Besöksförbudet inomhus på kommunens äldreboenden upphör. Besökare uppmanas istället att vara restriktiva i samband med sina besök och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslut fattade tisdagen den 29 september

 • Besöksförbudet inomhus på kommunens äldreboenden förlängs med en vecka. Nytt beslut fattas den 7 oktober.

Beslut fattade tisdagen den 25 augusti

 • Kommunledningen går tillbaka till ordinarie verksamhet, men med förhöjd beredskap.

Beslut fattade torsdagen den 20 augusti

 • Vuxenutbildningen senarelägger skoldagen för många av sina elever. Schemaändringen görs för att undvika trängsel på bussen och minska risken för spridning av covid-19. Från och med vecka 35 börjar alla elever som läser skolförlagda gymnasie- och grundskolekurser klockan nio, en timme senare än vanligt. När SFI drar igång veckan därpå får även dessa elever börja en timme senare. Dessutom delas alla grupper med fler än tio elever så att de träffas vid olika tillfällen.

Beslut fattade tisdagen den 18 augusti

 • Leksands gymnasiums elever i årskurs ett får äta sin lunch i Tegera arena under hösten, för att minska risken för trängsel i Gästis skolrestaurang.
 • Fjärr- och distansundervisning införs för några av gymnasiets klasser i årskurs två och tre för att minska trängseln inom kollektivtrafiken och på skolan. Beslutet gäller till att börja med under vecka 35-39.

Beslut fattade torsdagen den 6 augusti

Beslut fattade fredagen den 31 juli

 • I höst får Leksandshallen ha ledarledda gruppträningspass inomhus med max 12 personer. Deltagare rekommenderas att byta om och duscha hemma för att minimera trängsel i omklädningsrum. Vattengymnastik samt simskolor får också starta, men ska hålla avstånd även i bassängen. Cirkelträningen ska fortsatt vara inställd eftersom vi inte kan säkerställa rengöring av maskiner och redskap innan byte av station. Skolverksamheten ska fortsatt följa de riktlinjer som gäller för skolan och kan då ha verksamhet i Leksandshallen även om antalet är fler än 12 i och med att de även träffas dagligen i skolan.

Beslut fattade fredagen den 5 juni 

 • Två fältarbetare anställs under sommaren. Målet är att minska social oro och skapa trygghet bland ungdomar.
 • Öppna förskolan får öppna sin verksamhet efter sommaren under förutsättning att verksamheten kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Beslut fattade måndagen den 25 maj

 • Fritidsgården Jippo öppnas igen, men antalet besökare i lokalen begränsas och många aktiviteter genomförs utomhus. E-sportrummet får utnyttjas med corona-avstånd.

Beslut fattade torsdagen den 14 maj

 • Krisledningsnämnden godkänner kommunens egentillverkade skyddsvisir som personlig skyddsutrustning. Detta efter kontakt med Arbetsmiljöverket.
 • Krisledningsnämnden ger klartecken till årets studentfirande som får genomföras med en rad anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Beslut fattade tisdagen den 12 maj

 • Skolavslutningen för årskurs 1 och 2 på Leksands gymnasium delas upp på två dagar.

Beslut fattade måndagen den 11 maj

 • Leksandshallen får erbjuda inomhuspass med ett begränsat antal platser. Leksandshallen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör riskbedömningar.
 • Grundskolornas skolavslutning sker klassvis inomhus. Inga vårdnadshavare får delta, utan hämta sina barn i omgångar utanför skolan enligt ett särskilt schema.

Beslut fattat av krisledningsnämnden ordförande torsdagen den 7 maj

 • Alternativt firande ersätter världens största midsommarfest. Kommunens krisledningsnämnd ställer in det traditionella firandet i Gropen, liksom majstångsresningen på Majstångsplatsen vid brofästet. Detta för att följa reglerna om sammankomster på max 50 personer. Kommunen planerar istället för ett alternativt firande där vi bland annat lyfter fram våra levande traditioner på nya sätt.

Beslut fattade torsdagen den 30 april

 • Följande rutiner är nu ändrade inom lokalvård i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
  • Tagytor ska avtorkas dagligen på högstadiet; dörrhandtag, räcken/handledare, skolbänkar/bord i klassrum
  • Tagytor ska avtorkas dagligen i F- 6 skolor; dörrhandtag, räcken/handledare 
  • F-6 skolor provar med hjälp av material från städ att torka av sina bord, läsplattor/datorer dagligen.
 • I maj ska kundtjänst hålla öppet klockan 8–16.30 måndag-torsdag och klockan 8-15 på fredagar.

Beslut fattat av krisledningsnämnden ordförande torsdagen den 23 april 2020

 • Elever som går den nationell idrottsutbildning (NIU) softball och baseball på Leksands gymnasium ska få ha viss undervisning på plats. Det är ett undantag från beslutet om att endast ha digital undervisning.

Beslut fattade tisdagen den 21 april 2020

 • Sommarutställningen på kulturhuset öppnar inom kort.  Med anledning av covid-19 vill vi undvika kontanthantering för att minimera smittrisken men ändå hålla öppet. Det kommer att finnas ett swishnummer dit en frivillig entréavgift kan swishas.

Beslut fattade torsdagen den 16 april 2020

 • Vid behov ska föreningar beviljas anstånd med fakturor och avgifter från kommunen. Det innebär att föreningar och företag behandlas på samma sätt.

Beslut fattade av krisledningsnämnden den 14 april 2020

 • Leksands gymnasium får bedriva skolförlagd verksamhet för ett begränsat antal elever från och med måndagen den 20 april 2020. Detta är för elever som till exempel behöver göra ett praktiska moment eller särskilda examinationer som inte går att göra på distans.

Beslut fattade av krisledningsnämnden den 6 april 2020

 • Dagverksamheten för dementa vid Tibble särskilda boende stängs tillfälligt. Medarbetare som arbetar med dagverksamheten behövs inom annan verksamhet inom sociala sektorn. Antalet brukare som besöker dagverksamheten är i dagsläget få.

Beslut fattade av krisledningsnämnden den 3 april 2020

 • Årskurs 4-6 på Siljansnäs skola, årskurs 5-6 på Tällbergs skola och årskurs 4-6 på Ullvi skola får distans- och fjärrundervisning under vecka 15 (6-8 april). Elever med särskilda behov får undervisning på respektive skola efter beslut av rektor. Förändringen görs då för många lärare på de tre skolorna är sjukskrivna samtidigt.
 • Öppettiderna på Sammilsdalskolans fritidshem utökas. Fritidshemmet öppnar redan klockan 6 på morgonen och är öppet för alla fritidsbarn i kommunen som har behov av tidig barnomsorg. Barnen skjutsas sedan till sina ordinarie skolor lagom till skolstart. Förändringen görs för att flera föräldrar, framför allt inom vården, har fått ändrade arbetstider på grund av coronapandemin.
 • Öppettiderna på våra förskolor kan utökas på samma sätt som för fritidshemmen om behov finns.

Beslut fattade torsdagen den 26 mars 2020

 • Kommunen pausar alla anställningar med personer som är 70 år eller äldre. Totalt rör det sig om 26 personer, varav nästan alla arbetar som timvikarier. Beslutet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och gäller med omedelbar verkan.

Beslut fattade onsdagen den 25 mars 2020

Beslut fattade tisdagen den 24 mars 2020

 • Kommunen tidigarelägger uteserveringssäsongen för att stötta det lokala näringslivet.
 • Näringslivsavdelningen bjuder till webbsänd företagarfrukost varje fredag för att stötta det lokala näringslivet.
  Läs mer om företagarfrukosten
 • Företag får vid behov ansöka om anstånd med fakturor och avgifter från kommunen. 
  Läs mer om anstånd och korta betalningstider
 • Kommunen kortar sin betalningstid i den mån det är möjligt. Åtgärden görs för att stärka leverantörens likviditet.
 • Kommunens tillsynsverksamhet bedrivs på miniminivå för att inte belasta företagen. I stället erbjuder kommunens livsmedelsinspektörer rådgivning om smittspridning.

Beslut fattade måndagen den 23 mars 2020

 • Barnens valborg och valborgsfirandet vid Hembygdsgårdarna den 30 april ställs in.
 • Från och med den 24 mars krävs tidsbokning för besök hos kommunen. Beslutet gäller inte biblioteket eller kundtjänsten. Du kan boka ditt besök via kundtjänsten.

Beslut fattade fredagen den 20 mars 2020

 • Kulturhuset ställer in alla publika aktiviteter och program. Beslutet gäller tills vidare. Det är öppet som vanligt i bibliotek, museum och utställningshall.

Beslut fattade torsdagen den 19 mars 2020

 • Kulturskolans konserter, shower och uppvisningar ställs in till och med den 5 juni. Kulturskolans undervisning fortsätter som vanligt.

Beslut fattade tisdagen den 17 mars 2020

 • Leksands gymnasium inför distansundervisning för alla sina elever från och med onsdagen den 18 mars. Detsamma gäller för Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik. Beslutet om distansundervisning gäller tillsvidare för både vuxenutbildningen och gymnasiet.

Beslut fattade måndagen den 16 mars 2020

 • Kommunen stänger fritidsgården Jippo eftersom personalen behövs inom grundskolan. Beslutet gäller tillsvidare.

Beslut fattade fredagen den 13 mars 2020

 • Kommunen ställer in träningspass som sker i grupp på Leksandshallen, exempelvis cirkelträning. Övrig verksamhet bedrivs som vanligt. Beslutet gäller tillsvidare. Läs mer på Leksandshallens hemsida: www.leksandshallen.se
 • Kommunen ställer in allmänhetens åkning i Tegera arena. Beslutet följer Leksands IF:s beslut att ställa in all undomsverksamhet i ishallarna.

Beslut fattade torsdagen den 12 mars 2020

 • Kommunen inför besöksförbud på kommunens fem äldreboenden. Personerna som bor på äldreboendena är sårbara och tillhör den riskgrupp som kan drabbas av svår infektion vid smitta. Beslutet gäller tills vidare.
 • Kommunen inför besöksförbud på de gruppbostäder där det bor personer i riskgrupp. Kommunen avråder från onödiga besök på övriga gruppbostäder. Beslutet gäller tills vidare.
 • Kommunen inför restriktioner för sin personal när det gäller resor och möten. Utbildningar och konferenser avbokas eller senareläggs och möten som inte går att ställa in hålls om möjligt via till exempel Skype eller telefon.
 • Kommunen stänger öppna förskolan på Familjecentralen BönanÖppna förskolan är en frivillig verksamhet. Beslutet innebär bland annat att personalen blir tillgänglig för andra tillfälliga uppgifter. Beslutet gäller tills vidare.

Kommunens nyheter om coronaviruset

Sidan uppdaterad: 2020-11-26