Beslut och riktlinjer gällande coronapandemin

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här berättar vi om råd och rekommendationer, men också om lokala beslut med anledning av coronapandemin.

Nya allmänna råd för hela landet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya råd och rekommendationer som gäller från och med den 29 september 2021. Kortfattat handlar det om att:

 • Vaccinera dig om du har möjlighet.
 • Stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Träffa äldre människor eller personer som tillhör en riskgrupp på ett säkert sätt.

Folkhälsomyndigheten: Det här gäller från och med den 29 september

Krisinformation.se samlar de förbud samt de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår ifrån de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Krisinformation.se: Detta gäller just nu

Tillfällig covid-19-lag

Till och med september i år gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Regeringen har i en proposition också föreslagit en förlängning av lagen till och med den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen berättar om aktuella begräsningar och åtgärder och är även ansvarig för tillsynen.

Länsstyrelsen Dalarna: Tillfälliga covid-19-lagen

Kommunens beslut med anledning av coronaviruset

Kommunens hantering av pandemin sköts inom ordinarie verksamhet.

Kommunen deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Det är kommunledningen som fattar alla lokala beslut med anledning av coronapandemin.

Så påverkas kommunens verksamheter av pandemin

Den 29 september är det ännu oklar i vilken utsträckning och i vilken form Öppna förskolan kommer att kunna öppna upp. Rekrytering pågår av ny personal. Sannolikt blir det någon form av begränsningar.

Öppna förskolan

Familjecentralen Bönan

Undvik trängsel i hallen

Vårdnadshavare är välkomna in i hallen igen, men uppmanas undvika trängsel. Det går bra att ringa på och kliva in så möter en pedagog upp i hallen. Vi vill inte att vårdnadshavare går vidare in på olika avdelningar, utom vid exempelvis introduktion (inskolning).

Fortsätter med handtvätt

Vi fortsätter vara noga med handtvätt.

Vikarier stannar om möjligt i ett område

 

Alla vikarier tilldelas ett basområde och ambitionen är att vikarierna om möjligt inte ska flytta mellan olika områden.

Om ett barn har symtom

Barn på förskolan ska alltid stanna hemma om de är sjuka.

 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har friska vuxna hemma, ska stanna hemma tills barnet har varit symtomfritt i minst 48 timmar. Om lindriga symtom kvarstår kan barnet återgå till förskolan efter en vecka.
 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har vuxna hemma sjuka i covid-19, ska vara hemma minst sju dagar eller tills barnet är friskt.
 • Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad covid-19.

Hur länge barnet behöver stanna hemma och hur rekommendationerna kring provtagning för covid-19 ser ut har vi samlad information om på den här sidan:

Sjukdom och provtagning av barn och elever i förskola och skola

Grundskolan tar bort alla skyltar som säger att vuxna inte får komma in i skolan. Samtidigt behöver vi fortsätta hjälpas åt att förhindra spridning av covid-19.

Kortfattat handlar det om att:

 • Vaccinera sig om man har möjlighet.
 • Stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Träffa äldre människor eller personer som tillhör en riskgrupp på ett säkert sätt.

Vid sjukdom och behov av provtagning

Läs mer om vad som gäller vid sjukdom och provtagning av elever i skolan:

Sjukdom och provtagning av barn och elever i förskola och skola

Här berättar vi om vad som gäller på kulturskolan:

Så hanterar Leksands kulturskola pandemin

Fritidsgården Jippo 

Fältarbetare

Två fältarbetare anställdes under sommaren 2020 för att minska social oro och skapa trygghet bland ungdomar. Fältarbetarna fortsätter sitt arbete även 2021.

På vuxenutbildningen bedrivs undervisningen på plats, men scheman och gruppstorlekar anpassas för att undvika trängsel i klassrum och inom kollektivtrafiken.

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Det går bra att besöka våra särskilda boenden, men besökaren har fortfarande ett ansvar att stanna hemma vid minsta symtom.

Särskilda rutiner för ovaccinerade

För ovaccinerade personer som bor på våra särskilda boende gäller fortfarande tidigare framtagna rutiner för besök, och att avstånd fortfarande måste hållas vid besök.

Besöksrutin Leksands kommun

 • Ta kontakt och boka besöket med enheten innan du kommer.
 • Tänk på antal personer per besök så att ni kan hålla avstånd.
 • Invänta personal som möter upp dig vid entrén.
 • Tvätta och/eller sprita dina händer.
 • Undvik kontakt med andra på boendet.
 • Vistas bara i den enskildes lägenhet eller på anvisad plats.
 • Var uppmärksam på att våra besöksrutiner kan ändras vid lokala utbrott.

Tänk särskilt på att

 • Vid minsta symtom - stanna hemma och avstå besöket.
 • Tvätta och/eller sprita dina händer innan besöket.
 • Även om den du besöker är vaccinerad behöver du hålla avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Håll avstånd på minst 1,5 meter till den du besöker.

För mer information, ta kontakt med enhetschef eller sjuksköterska.

Eftersom covid-19 fortfarande sprids i samhället begränsas antalet deltagare på Leksandshallens gruppträningspass. Begränsningen görs för att göra besöket så tryggt som möjligt för Leksandshallens besökare och personal.

Leksandshallen.se

När programverksamheten nu drar igång igen görs riskbedömningar inför varje enskilt program. Det kan till exempel innebära begränsat deltagarantal i vissa fall.

Våra öppettider

Kulturhusets museum och utställningshall har öppet onsdag-fredag klockan 11­-17.

Leksands kulturhus

Biblioteksdelen i kulturhuset

Biblioteksdelen i kulturhuset är öppet på vardagar mellan 08-17. Disken är bemannad 10-13 och 14-17.

Låna böcker på distans

Insjöns bibliotek är öppet på tisdagar och torsdagar klockan 10-12 och 14-19.

Låna böcker på distans

Verksamheten är öppen och bedrivs som vanligt. Ungdomsmottagningen planerar också för att dra igång det externa förebyggande arbetet som sker i samarbete med skolan.

Ungdomsmottagningen

Vi tar emot besök som vanligt, men erbjuder också digitala möten om besökarna önskar det.

Familjerådgivning

Ordinarie verksamhet med uppdrag från IFO samt öppet intag fortsätter. Föräldrautbildningar och annat stöd i olika grupper startar igen. Antalet deltagare anpassas utifrån de lokaler som kommer att användas vid de olika tillfällena.

Familjeteamet

Affär´n på Norsgatan i Leksand är öppen för kunder igen, men med restriktioner gällande avstånd och antal kunder. Det innebär att vi inte tar emot grupper.

Brukarna går inte runt mellan olika verksamheter.

Upplevelsecentret Eden på Fiskgatan är inte öppen för utomstående.

Återgår till ordinarie verksamhet, inklusive anhöriggrupper som har varit pausade under pandemin.

Öppenvården

Gruppverksamheten startar igen. Antalet deltagare begränsas utifrån de lokaler som används så att det finns utrymme för alla utan risk för trängsel.

Anhörigstöd

Under 2020 ställdes alla kommunens evenemang in; Barnens valborg, valborsfirandet, nationaldagsfirandet, det stora midsommarfirandet i Gropen, Kulturkalaset och julmarknaden. Julmarknaden ersattes av en julskyltning som arrangerades av Norets köpmän.

Även 2021 har alla evenemang utan julmarknaden ställts in.

Läs om våra evenemang

Kommunen har fattat en rad beslut för att stötta det lokala näringslivet. Det handlar om allt från att bjuda på webbsända företagarfrukostar till att ge uppskov på fakturor.

Information till företag med anledning av coronapandemin

Trängsel och smitta på matställen

Kommunens nyheter om pandemin

Sidan uppdaterad: 2021-09-29