Det här kan kommunen hjälpa till med i oroliga tider

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vi har flera verksamheter inom Leksands kommun dit du kan vända dig vid oro, funderingar eller behov av hjälp med anledning av coronapandemin.

Leksands kommun bedriver en rad verksamheter för medborgare som har behov av hjälp och stöd. Det kan vara att du behöver hjälp i hemmet för att underlätta vardagen, om du eller någon annan är utsatt för våld eller hot eller om du behöver prata med någon om missbruk.

Myndighetsutövning

På myndighetsutövningen finns handläggare som du kan vända dig till vid oro, funderingar och behov av hjälp. 

Socialtjänstens vuxengrupp

Hos vuxengruppen kan du få hjälp och stöd med:

  • Din ekonomi genom ansökan om ekonomiskt bistånd. 
  • Missbruk, som till exempel alkohol, droger eller spel. 
  • Om du är utsatt för våld i en nära relation.
  • Om du själv utsätter dina familjemedlemmar för våld.
  • Att orosanmäla om du har oro eller misstanke om att någon far illa.

Kvinnojouren i Vansbro, Leksand och Gagnef når du via telefonnummer 070-663 53 79 dygnet runt. Du kan också läsa på jourens hemsida.

Kvinnojourens hemsida

Socialtjänstens barn- och familjegrupp

Hos barn- och familjegruppen kan du få hjälp och stöd med:

  • Att som barn eller förälder få råd i olika livssituationer genom behovsprövade insatser.
  • Att orosanmäla om du har oro eller misstanke om ett barn som far illa.

Familjerätten

Hos familjerätten kan du få stöd i frågor som gäller ett barns vårdnad, boende och umgänge om ni föräldrar inte kan komma överens.

Socialtjänsten

Äldreomsorg

Du kan bli erbjuden hemtjänst i det egna hemmet utifrån dina behov av hjälp och stöd i vardagen. Insatserna utförs antingen av den kommunala hemtjänsten eller av den privata utföraren Annelie Omsorg. Det är du själv som väljer vilken utförare du vill ha. Kontakta kommunens biståndshandläggare för att ansöka om hemtjänst.

Biståndshandläggare

Öppenvården

Inom öppenvården ingår flera verksamheter som du kan vända dig till vid oro, funderingar och behov av hjälp. 

Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Den du hjälper kan vara ett barn, en maka/make, en förälder, en släkting, en granne eller en vän.

Anhörigkonsulent

Haga missbruk

Socialtjänstens Haga missbruk arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk.

Alkohol- och drogrådgivare
Jan Karlsson
Johan Gut
Åse Andersson

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig boende i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommuner. Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan ni kontakta familjerådgivningen.

Familjerådgivningen

Familjecentralen

På Familjecentralen Bönan i centrala Leksand samlas familjeteamet och öppna förskolan under ett och samma tak. Öppna förskolan har stängt tills vidare.

Familjeteamet

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 13–25 år. Du kan komma in till oss oavsett vad du går och funderar på. Gäller det kärlek och vänskap? Sex? Graviditet? Könssjukdomar? Jaget? Sluta grubbla! Aktuella öppettider, telefontider och telefonnummer hittar du på vår hemsida.

Budget- och skuldrådgivning

Som invånare i Leksands kommun har du tillgång till kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Kontakta oss om du behöver råd angående din ekonomi.

Kundtjänsten

Sidan uppdaterad: 2020-09-04